İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

İzmir İş Güvenliği Hizmetleri

İzmir İş Güvenliği Hizmetleri

İş güvenliği uzmanları tarafından verilen iş güvenliği hizmeti, firma dinamiklerine göre değişen süreçlere hâkim uzmanların sunduğu bir hizmettir.

DEVAMI
İzmir Genel Risk Analizi / Değerlendirme

İzmir Genel Risk Analizi / Değerlendirme

Genel risk analizi ve değerlendirme, işletme faaliyetleri sırasında ortaya çıkabilecek iş sağlığı ve güvenliğini tehdit eden tehlikelerin tespit edilmesini ...

DEVAMI
İzmir Acil Durum Planı Hazırlanması

İzmir Acil Durum Planı Hazırlanması

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 11 maddesinde işletmelerde çalışma ortamında ortaya çıkabilecek acil durumlar için yapılması gereken çalışmalar ...

DEVAMI
İş Yerinde Risk Analizi Neden Yapılır?

İş Yerinde Risk Analizi Neden Yapılır?

Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının düzenlemiş olduğu iş sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin yönetmelikler ile belirlenen koşullar çerçevesinde risk analizi artık küçük ya da büyük bütün işletmeler için zorunlu hale gelmiştir.

DEVAMI
Acil Durum Planı Hazırlama

Acil Durum Planı Hazırlama

Her iş yeri ve çalışma ortamı az veya çok birtakım riskleri barındırır. Yangın, su baskını veya patlama bunlardan sadece bir kaçı. Acil durum planı ...

DEVAMI
Risk Analizi Değerlendirmesi Nedir?

Risk Analizi Değerlendirmesi Nedir?

En tehlikesiz görülen işyeri bile çalışanlar açısından az da olsa bazı riskler barındırır.

DEVAMI
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Kanunu

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Kanunu

Üretim ve hizmet sektörlerinin tüketiciye ulaşmaları elbette kolay olmuyor. Bunun için zorlu ve tehlikeli bir süreç gerekiyor.

DEVAMI
İSG Nedir Ne İş Yapar?

İSG Nedir Ne İş Yapar?

iş kazaları neticesinde meydana gelen ölümler maalesef ülkemizde de sıklıkla yaşanıyor işte bu kazaların önüne geçmek için yasal olarak alınan tedbirlerden İSG nedir ne iş yapar?

DEVAMI
Patlamadan Korunma Dokümanı Geçerlilik Süresi

Patlamadan Korunma Dokümanı Geçerlilik Süresi

Patlamadan korunma dokümanı yapılan işin niteliklerine bağlı olarak, çalışılan yerde patlama ihtimali olan işletmeler tarafından hazırlanması gereklidir.

DEVAMI
6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak ve mevcut şartların iyileştirilmesi için işverene ve çalışanlara ...

DEVAMI
İş Güvenliği Uzmanlık Sınavında Belge Alma Süreci

İş Güvenliği Uzmanlık Sınavında Belge Alma Süreci

Uzmanlık sınavında başarılı olanlar uzmanlık belgesi talep başvurularını eğitime katıldıkları kuruma yapar.

DEVAMI
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

Bir işletmenin iş güvenliği mevzuatına uygunluğunu kontrol ederek tespit ettiği uygunsuzlukları ilgili birimlere bildirip ortadan kaldırılmasını sağlayan kişiler iş güvenliği uzmanlarıdır.

DEVAMI
Acil Durum Planı

Acil Durum Planı

İşçi çalıştıran her firma çalışanlarını iş kazalarına ve mesleki hastalıklara karşı korunmak zorundadır. Bu kapsamda yasaların tarif ettiği şekilde bir acil ...

DEVAMI
İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur

İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur

İşyeri koşullarında meydana gelen kazaları önlemek amacıyla geliştirilen İSG (İş sağlığı ve güvenliği) standartları kapsamında çalışanların korunmasına amaçlayan iş güvenliği uzmanı nasıl olunur?

DEVAMI
İş Kazası Nedir, Nedenleri Nelerdir?

İş Kazası Nedir, Nedenleri Nelerdir?

Günümüzde iş kazaları eskiye nazaran daha az meydana geliyor olsa da, sonucunda sakatlık ve ölümle sonuçlanan iş kazaları meydana gelmeye devam etmektedir.

DEVAMI
Genel Risk Analizi Yaptırmazsam Ne Olur?

Genel Risk Analizi Yaptırmazsam Ne Olur?

Uluslararası normlara göre bir iş yerinde çalışma ortamının her yönüyle güvenliğini sağlamak 1. derecede işletme sahibinin sorumluluğundadır.

DEVAMI
İş Güvenliği Hizmetleri Neleri Kapsar?

İş Güvenliği Hizmetleri Neleri Kapsar?

Çağdaş ve modern dünya artık çalışma koşullarında iş kazalarını önlemeye ve işletmelerin bu yapıya uygun şekilde dizayn edilmelerini zorunlu kılıyor.

DEVAMI
Genel Risk Analizi Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

Genel Risk Analizi Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

Günümüzde çalışma koşulları, evrensel kurallar çerçevesinde, üzerinde önemle durulan bir konudur. Bu çerçevede yasalara göre tehlikeli olduğu öngörülen ...

DEVAMI
İş Yeri Hekimi Firmalar Açısından Neden Önemlidir?

İş Yeri Hekimi Firmalar Açısından Neden Önemlidir?

Yasal bakımdan işyeri hekimi uygulamasının zorunlu olmasının dışında başta tüketici olmak üzere kendi çalışanları nezdinde yaptığı işe gösterdiği titizliği ifade eden bu uygulama firmanın ciddiyetinin anlaşılmasını sağlıyor.

DEVAMI
Patlamadan Korunma Dökümanı Neden Önemli?

Patlamadan Korunma Dökümanı Neden Önemli?

Çağdaş çalışma koşulları artık hiçbir hataya yer bırakmayacak şekilde Dizayn edilmek zorunda. Bu çerçevede İşletmelerin Hazırlamak zorunda olduğu Patlamadan korunma dokümanı firmalar açısından hayati önem taşımaktadır.

DEVAMI
İş Güvenliği Hizmetleri

İş Güvenliği Hizmetleri

APAK OSGB İş Güvenliği Hizmeti içerisinde acil durum planı hazırlanması, mevzuatın gereği olan uzmanlık hizmetleri, genel risk analizi değerlendirme hizmetlerini organize etmekte ve başarı ile yürütmektedir.

DEVAMI
Genel Risk Analizi Değerlendirme

Genel Risk Analizi Değerlendirme

Günümüzün modern koşulları artık hiçbir bir alanda hatayı kabullenmiyor. Dolayısıyla her sektörün kendi kriterleri çerçevesinde hareket etmesini sağlayan ...

DEVAMI
Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlanması

Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlanması

Günümüzün çalışma koşulları işletme sahiplerine, güvenli bir üretimi sağlayacak çalışma alanı oluşturması bakımından büyük sorumluluklar yüklemektedir. Bu çerçevede patlamadan korunma dokümanı olarak bilinen uygulama...

DEVAMI
Makinelerden Kaynaklı Mekanik Riskler

Makinelerden Kaynaklı Mekanik Riskler

Çalışma ortamında bulunan makineler gerekli koruyucu önlemler alınmadığında çalışanların yaralanmasına, sakat kalmasına, hatta ölümüne dahi sebep olabilmektedirler.

DEVAMI