İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETİ VE DANIŞMANLIK

İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETİ VE DANIŞMANLIK

İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETİ VE DANIŞMANLIK

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütümü sırasında, iş sağlığı ve güvenliğinin vicdani boyutları yanında mevzuata, güncel teknolojilere ve uluslararası kalite standartlarının gerekliliklerine dikkat etmek gerekmektedir.                                                      
                                            
İşletmelerin İş Sağlığı ve Güvenliği yapılanmalarının beklentiyi karşılaması, ilgili kişilerin tecrübeleri ile doğru orantılıdır.                                                                                   
Apak OSGB olarak, tecrübeli personelimiz ile işletmenizin iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini titizlikle takip edip, işletme koşullarınızı göz önüne alarak, doğru şekilde yönlendirebiliriz.                                                              
                                            
Mevcut mevzuat, işletmelere, özellikle iş güvenliği hizmetlerini, gerekli sertifikasyon işlemlerini tamamlamış personeli aracılığı ile yürütme hakkı vermektedir.                                                                 
İşletme içinde yapılan görevlendirmelerde, genelde İSG dışında da görevi olan personel kullanılmaktadır. Bu personellerin yeterince profesyonel olmaması, çoğu zaman asıl işin önemsenmesine bağlı bilerek veya bilmeyerek yaşanan ihmaller sorunlar yaşanmasına neden olmaktadır. Bu tip işletmelerde, konunun profesyonellerinden alınacak danışmanlık desteği sayesinde sorunlar minimize edilebilmektedir.                                            
                                                      
Şirket bünyesinde faaliyet gösteren kişiler ne yazık ki sıklıkla işletme körlüğü de yaşayabilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği dışında başka hiçbir iş ile uğraşmayan profesyoneller ile işletme körlüğünün getirebileceği sorunları, işletmelere verdiğimiz danışmanlık hizmeti ile ortadan kaldırabiliyoruz.                                            
                      
Yeni faaliyete geçen veya yeni faaliyet alanı için yatırım yapan şirketlerde ise iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili doğru başlangıç (start-up) yapılması önemlidir. Hatalı başlangıçlar yatırımın boşa gitmesine neden olabilir. Bu aşamada da sistemin baştan doğru kurgulanması konusunda işverenlerimizin yanındayız.