MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ

MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ

MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre her çalışana, işyerinin tehlike sınıfına göre değişen sürelerde periyodik sağlık kontrolü yapılmalıdır. Bu kapsamda işyeri tehlike sınıfları ve periyodik sağlık kontrol sıklığı aşağıdaki gibidir;                                
                                
                                
■  Çok tehlikeli işyerlerinde her yıl,                                
■  Tehlikeli işyerlerinde en geç üç yılda bir,                                
■  Az tehlikeli işyerlerinde beş yılda bir tekrarlanmalıdır.                                
                                
Bu süreler, işyerinin tamamında veya bir bölümünde, işyeri hekiminin gerekli görmesi durumunda kısaltılabilir.                                
                                
Periyodik sağlık kontrollerinde ihtiyaç duyulan tahlil ve tetkiklerin sabit bir sağlık kuruluşunda yaptırılması, personelin bu amaçla işletme dışına çıkması, işlemlerin ve sonuçların alınmasının uzun sürmesi nedenleriyle işgücü / imalat kaybına neden olmaktadır.                                
                            
Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı / ruhsatlı, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na kayıtlı gezici sağlık aracımız ile, periyodik sağlık kontrolleri için gerekli tahlil ve tetkiklerinizi, işletmenize gelerek, uygun fiyatla gerçekleştiriyoruz. Bu sayede zaman ve üretim kayıplarını engellerken çalışanlarınızın da sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyoruz.