Koruyucu Hekimlik

Koruyucu Hekimlik

Koruyucu Hekimlik

Çalışanların meslek hastalıkları ve işgücü kaybına neden olabilecek, işletme içi salgın hastalıklardan korunması için en önemli uygulama koruyucu hekimliktir.
Apak Osgb bünyesinde çalışan tüm hekimlerimiz, işyerlerine öncelikli olarak koruyucu hekimlik hizmeti vermektedir. 
Bu kapsamda tüm hekimlerimiz, görevli oldukları işyerlerinde yapılan çalışmaları izlemekte ve çalışma alanını sağlık yönünden değerlendirmektedir. Çalışan sağlığını olumsuz etkileyebileceği düşünülen konularda işveren, işveren vekili ve/veya çalışanlara önerilerde bulunmaktadır.


Çalışanların sağlık değerlendirmeleri sırasında karşılaşılan şüpheli durumlarda, ilgili kliniklerden görüş istenebilmektedir.
Süreç içinde sağlık koşullarında olumsuz yönde değişim eğilimi olan çalışanların sağlıklarını korumak ve meslek hastalığına dönüşümü engellemek için çalışma ortamı ve/veya iş değişikliği önerileri işverene veya vekiline iletilmektedir.


Koruyucu hekimliğin önemli bir uygulaması olan bağışıklama uygulamaları, sektörün veya işletmenin koşullarına göre şekillendirilip işverenlere önerilmektedir. Kabul edilmesi durumunda bağışıklama işlemleri bizzat hekimlerimiz tarafından yapılmakta ve aşı kartı düzenlenmektedir.