İzmir Genel Risk Analizi / Değerlendirme

İzmir Genel Risk Analizi / Değerlendirme

Genel risk analizi ve değerlendirme, işletme faaliyetleri sırasında ortaya çıkabilecek iş sağlığı ve güvenliğini tehdit eden tehlikelerin tespit edilmesini, olası risklerin tahmin edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını kapsayan çalışmalar bütünüdür. Tehlike oluşturan veya oluşturma ihtimali olan sakıncalı durumların tespiti risk analizi ile yapılır. İş sağlığı ve güvenliğinin en önemli adımlarından biri risk analizi ve değerlendirmesidir.

İzmir İSG Risk Analizi

İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliğine göre risk değerlendirme usul ve esasları 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerini kapsamaktadır. Söz konusu yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 10. ve 30. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Kabul edilebilir risk seviyesi belirtilmiş olup, İSG ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak ya da azaltmak için alınan tedbirleri kapsar.

Risk analizi ve değerlendirmesi sonucu bir işletmenin iş sağlığı ve güvenliği kriterleri somut olarak ortaya çıkar. Eksiklerin ve uygunsuzlukların belirlenmesi ile bunların giderilmesi için öneriler ve yapılması gerekenler netleşir. Risk analizi ve değerlendirme işletme tehlike sınıfından ve çalışan sayısından bağımsız bir şekilde yapılmaktadır. İşyeri ruhsat başvurularında belediyelerin istediği bir belge olup, risk analizi belgesi olmayan işyerlerinin ruhsat işlemi tamamlanamaz.

İzmir ve çevresinde risk analizi için güvenle başvuracağınız bir firma olan APAK OSGB, İzmir İSG risk analizi denildiğinde ilk akla gelen firmadır.

İSG Risk Analizi Kaç Yılda Bir Yapılır?

İşletmelerde mevzuat gereği yapılan risk analizi ve değerlendirme, işletme tehlike sınıfına göre farklı sürelerde yenilenir.

  • Az tehlikeli sınıftaki işletmelerde risk analizi ve değerlendirme en geç altı yılda bir
  • Tehlikeli sınıftaki işletmelerde dört yılda bir
  • Çok tehlikeli sınıftaki işletmelerde ise risk analizi ve değerlendirme en geç iki yılda bir yapılmalıdır.
  • İşyerinin taşınması durumunda veya bölümlerde değişiklik yapılması durumunda
  • Üretim yönetimi, makine veya ekipman değişikliğinde
  • İş kazası veya meslek hastalığına ramak kala olay yaşandığında veya olay gerçekleştiğinde
  • Çalışma ortamı ölçümlerinde referans değişikliği görüldüğünde
  • İşyeri dışından gelebilecek yeni tehlikelerin ortaya çıkma olasılığında süre beklenmeksizin risk analizi ve değerlendirmesi en kısa sürede yapılır.

İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, işveren veya işveren vekili, çalışan temsilcisi, işyeri destek elemanları ve işyeri ile süreçlere hâkim çalışanlardan oluşan risk analiz ve değerlendirme ekibi, konu hakkında eğitilmiş bir ekiptir.

İSG Risk Analizi Nasıl Yapılır?

İSG risk analizi APAK OSGB İSG uzmanları liderliğinde risk analiz ve değerlendirme ekibi ile birlikte yapılmaktadır. Ekiple birlikte yapılan incelemeler, geçmişte yaşanmış iş kazası ve meslek hastalıkları, ramak kala olayları, eski teftişlere ait kayıtlar, eski risk analizleri ve acil durum planlarının öğrenilmesi prosesin doğru anlaşılıp yorumlanması için son derece önemlidir.

Risk analiz yönteminin işletmeye uygun seçilmesi ve uluslararası geçerliliğinin bulunması önemli olup işletme için en uygun risk analiz yöntemi seçilmelidir. APAK OSGB’nin deneyimli uzmanları, farklı sektör tecrübesi bulunan uzmanlar olarak işletmelere en uygun risk analiz yöntemini belirlemekte, riskleri ölçümleyerek gözler önüne sermektedir.

Uluslararası kabul görmüş Fine Kinney, L Matrix, Hazop, Hata Ağacı (FTA) / Olay Ağacı (ETA) ve Checklist yöntemlerini kullanan APAK OSGB profesyonelleri, mevzuat ve teknik değişiklikleri yakından takip eden işletme koşullarına uygun iyileştirme ve önerileri ile çok beğenilen İSG uzmanlarıdır. Tecrübeli personeli ile işletme yapısına uygun çözümler üretmede lider olan firmamız, İzmir genel risk analizi / değerlendirme için güvenle başvuracağınız bir adrestir.