İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ

İzmir İşyeri Hekimliği

İzmir İşyeri Hekimliği

İşyerlerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için çalışanların sağlık taramalarını yapmakla görevli olan kimseler işyeri hekimleridir. Çalışanların meslek ...

DEVAMI
İzmir İş Sağlığı Hizmetleri

İzmir İş Sağlığı Hizmetleri

Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini kapsayan iş sağlığı hizmetleri, çalışan sağlığını gözeten çalışmalar bütünüdür. Koruyucu hekimlik, portör ...

DEVAMI
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Nedir?

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Nedir?

İş sağlığı ve iş güvenliği İSO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi ile standart hale getirilmiş ...

DEVAMI
Acil Eylem Planı Nasıl Yapılır

Acil Eylem Planı Nasıl Yapılır

Tüm işletmeler her zaman belirli oranlarda birtakım riskler taşırlar. İşte bu riskleri ortadan kaldırmak ve tüm senaryoları değerlendirmek için geliştirilen ...

DEVAMI
İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık

İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık

Maalesef her yıl dünyada 2,5 milyondan fazla insan çalışma koşullarında iş kazaları veya mesleki hastalıklara yakalanarak hayatını kaybediyor.

DEVAMI
İşyeri Hekimliği Hizmeti Nedir?

İşyeri Hekimliği Hizmeti Nedir?

Çalışanları mesleki hastalıklardan ve iş kazalarından korunmak üzere; işletmelerin yasal bakımdan alması gereken işyeri hekimliği hizmeti nedir?

DEVAMI
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Çalışma yaşamı hizmet sektöründen, en ağır endüstriyel üretime kadar çeşitli riskleri barındırıyor.

DEVAMI
İş Yeri Hekimi Hangi Görevleri Yapar?

İş Yeri Hekimi Hangi Görevleri Yapar?

Yasal dayanağını 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunundan alan iş yeri hekiminin yetki ve sorumlulukları hakkındaki yönetmelik aslında işverenin rolünü açıkça beyan ediyor.

DEVAMI
İş Sağlığı Ve Güvenliği

İş Sağlığı Ve Güvenliği

2012 yılında yürürlüğe konan 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu, yapılan bir işle ilgili kısa ve uzun dönemde ortaya çıkabilecek her çeşit sağlık sorununu ortadan kaldırmayı amaçlayan çalışmaları içerir.

DEVAMI
İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı

İş sağlığı ve güvenliği uzmanları A, B ve C sınıfı belgelere sahip ve Bakanlıkça yetkilendirilmiş kişilerdir. 6331 sayılı iş kanununun 38. Maddesine göre 50 ve daha üzeri işçi çalıştıran her işyeri iş sağlığı ve güvenliği uzmanı bulundurmakla yükümlüdür.

DEVAMI
Temel İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimleri

Temel İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimleri

Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri 15.05.2013/ 28648 tarihli resmi gazetede yayınlanmış olan çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkındaki yönetmelik gereğince, tüm işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi gerekli kılınmıştır.

DEVAMI
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

Modern yaşam kuralları çalışma hayatına pek çok düzenlemeler getiriyor. Bunlardan biride 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası çerçevesinde iş güvenliği ve işçi sağlığına yönelik geliştirecek ...

DEVAMI
İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrolleri Ayda Kaç Kez Yapılır?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrolleri Ayda Kaç Kez Yapılır?

OSGB firmaları tarafından sağlanan bu tarz hizmetler yerine getirilirken işletmenin alacağı hizmet süresi veya sıklığı bu sorunun diğer detaylarını oluşturuyor.

DEVAMI
İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi

İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi

Bilindiği gibi iş sağlığı ve güvenliği kapsamında çalışma koşullarının çok daha güvenli hale getirilmesini hedefleyen iş sağlığı ve güvenliği bilgi yönetim sistemi ...

DEVAMI
Portör Muayenesi Nedir?

Portör Muayenesi Nedir?

Öncelikle toplum sağlığının korunmasını hedefleyen pek çok yasa aynı zamanda topluma hizmet veya mal üreten sektör çalışanlarının da sağlıklı olmalarını zorunlu tutuyor. Dolayısıyla portör muayeneleri bir noktada...

DEVAMI
İş Sağlığı Hizmetleri

İş Sağlığı Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği sahasında işinin tüm gerekliliklerini eksiksiz bir şekilde yerine getiren APAK OSGB İş Sağlığı başlığı altında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan aldığı yetki ile...

DEVAMI
İşyeri Hekimliği

İşyeri Hekimliği

Ülkemizde yürürlükte bulunan yasalar uyarınca işletmelerin işyeri hekimliği uygulaması İSG ve OSGB yönetmelikleri gereği zorunlu bir uygulamadır.

DEVAMI