İzmir Acil Durum Planı Hazırlanması

İzmir Acil Durum Planı Hazırlanması

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 11 maddesinde işletmelerde çalışma ortamında ortaya çıkabilecek acil durumlar için yapılması gereken çalışmalar belirtilmiştir. Hem doğru hem de en etkin şekilde acil durumlarla başa çıkabilmek için işletmeye özel acil durum planı hazırlanır. Çalışanların sağlıklarını koruma ve olası maddi zararları minimize etme adına yapılan acil durum planı, risk analizi ve değerlendirmesi ile koordineli bir şekilde ISG uzmanı tarafından hazırlanır ve revize edilir.

Acil Durum Eylem Planı İzmir

18.06.2013 / 28681 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan işyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmeliğe göre işletmelere özel acil durum planı hazırlanmalıdır. Acil durum planı işyeri tehlike sınıfına göre;

  • Az tehlikeli sınıftaki işletmelerde altı yılda bir
  • Tehlikeli sınıftaki işletmelerde dört yılda bir
  • Çok tehlikeli sınıftaki işletmelerde ise en geç iki yılda bir yenilenmelidir.

Yaşanması muhtemel bir iş kazası veya meslek hastalığının erkenden önlenmesi, yaşanması durumunda ilk müdahalenin gerçekleştirilmesi ve olayın bununla sınırlı kalması için acil durum planı hazırlanmaktadır. Arama kurtarma ve tahliye ekibi, yangınla mücadele ekibi ve ilkyardım ekibi acil durum ekibidir.

                                                                    İ  Ş  Y  E  R  İ       T  E  H  L  İ  K  E      S  I  N  I  F  I

ACİL DURUM EKİPLERİ                      ÇOK TEHLİKELİ           TEHLİKELİ                   AZ TEHLİKELİ

Kurtarma ekibi                                    Her 30 çalışan için 1   Her 40 çalışan için 1   Her 50 çalışan için 1

Koruma ekibi                                         Her 30 çalışan için 1   Her 40 çalışan için 1   Her 50 çalışan için 1

Söndürme ekibi                                  Her 30 çalışan için 1   Her 40 çalışan için 1   Her 50 çalışan için 1

İlkyardım ekibi                                  Her 10 çalışan için 1   Her 15 çalışan için 1   Her 20 çalışan için 1

 

Çalışan sayısı 10’dan az olan ve az tehlikeli sınıftaki bir işyerinde tüm görevler için 1 personelin görevlendirilmesi yeterlidir.

İşletmeye Özel Acil Durum Planı

Acil durum planı işletmeye özel hazırlanan bir plan olup görevli personel değişikliğinde bilgiler hemen güncellenmektedir. Görevli personel listesine ve görevlilere en kolay şekilde ulaşmak son derece önemli olup liste iletişim bilgileri için işletmenin en rahat şekilde görülebileceği noktalara görevli listesi asılır.

Acil durum ekibinde görev alanlara sorumlulukları dâhilinde eğitimler verilmektedir. Görev alanlar gönüllüler olup acil durumda olaya soğukkanlılıkla müdahale etmekte, görev almak istemeyenler zorla görevlendirilmemektedir. İşletmeye göre yenilenen ve tatbikatlarla müdahaleyi daha kolay hale getiren acil durum planı yasal bir zorunluluktur.

APAK OSGB ekibi; acil durum kaynaklarının tespitinden acil durum ekibinin oluşturulmasına, tahliye krokisi ve acil durum toplanma noktasının hazırlanması ve seçilmesinden acil durum ekibinin eğitimi ve acil durum planı revizesine kadar her aşamaya hâkim tecrübeli ISG uzmanlarından oluşmaktadır. Güçlü referansları ve kaliteli hizmetleri ile firmamıza her zaman güvenle başvurabilir, işletmenize özel acil durum planı ile her olumsuz duruma hazırlıklı olabilirsiniz.

Acil Durum Planı Hazırlama İzmir

OSGB firma uzmanları tarafından hazırlanan acil durum planı;

  • Risk değerlendirmesi
  • Acil durum ekibi oluşturma
  • Hedef belirleme
  • Tepki prosedürü
  • Eğitim ve tatbikat
  • Dokümantasyon ve
  • Gözden geçirip güncelleme olarak birçok adımı içermektedir.

İş kazası ve her türlü afet ve acil durumlar için yapılması gerekenlerin önceden belirlendiği acil durum eylem planı ile can ve al kaybının önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Alınması gereken önlemleri, toplanma ve tahliye alanlarını, acil durum sonrası yapılması gerekenleri ve görev alanların sorumluluk ve eğitimlerini içeren acil durum planı sayesinde işletmeler maddi-manevi büyük bir avantaja sahiptir.