Acil Durum Planı Hazırlama

Acil Durum Planı Hazırlama

Her iş yeri ve çalışma ortamı az veya çok birtakım riskleri barındırır. Yangın, su baskını veya patlama bunlardan sadece bir kaçı. Acil durum planı hazırlama bahsettiğimiz bu durumlar için bir ön çalışmadır ve yasal açıdan zorunludur. Üstelik olası kaza veya afet sonrasında yaşam kayıplarının önüne geçebilmenin tek yoludur diyebiliriz. Dilerseniz öncelikle hangi işyerleri acil durum planı hazırlamak zorundadır? Buna bakalım, daha sonra planla ilgili diğer ayrıntılara geçelim. Öncelikle acil durum planı 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanununun 11, 12 ve 30’ncu maddelerinde yer verilen bir durum olduğunu ve hukuki zemininde desteğini buradan aldığını bilmemiz gerekiyor. Bunun yanı sıra tehlike sınıflandırması sosyal güvenlik kurumu (SGK) tarafından belirlenen; Az Tehlikeli, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfına giren tüm işletmeler acil durum planları hazırlamakla yükümlüdürler. Dolayısıyla tehlike sınıflandırmasına dahil edilmiş bir işletmede acil durum eylem planı olmalıdır.

Acil Durum Planı Aşama Aşama Gerçekleştiriliyor

Yasanın tarif ettiği tehlike sınıflarından herhangi birinde bulunan işletme, öncelikle aşamalı şekilde bir acil durum planı hazırlama işine girişmelidir. Dilerseniz bunlara maddeler halinde değinelim;

  • İşyerindeki tüm risklerin belirlenmesi
  • Acil durum dokümantasyonu
  • Acil durum sırasında arama&kurtarma, haberleşme ve tahliye esasları
  • Olası bir acil durumda ilk yardım esasları

Gibi başlıklar altında öncelikle görevlendirmelerin yapılması gerekecektir. Elbette acil durum eylem planı süresiz değildir ve işletmenin bulunduğu tehlike sınıfına göre belirli yıllarda yenilenmek durumundadır. Sözgelimi, az tehlikeli işyerlerinde en geç 6 yılda bir,  tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde en geç 4 yılda bir ve çok tehlikeli sınıfta yer alan bir işletmenin ise en geç 2 yılda bir acil durum planını yenilemesi kanunen zorunludur.

Acil Durum Eylem Planı İçin Bizlerden Profesyonel Destek Alabilirsiniz

Tabii tehlike sınıflandırmasında belirlenen periyotlarda acil durum planı yenileme şartları dışında iş yerinin yapısal değişiklikler göstermesi yine bu planın yenilenmesi durumunu ortaya çıkaracaktır. Dilerseniz acil durum eylem planı için bizlerden profesyonel destek alabilir ve uzmanlarımızın gözetiminde planın hazırlanması için yardım talebinde bulunabilirsiniz. Lütfen konu ile ilgili olarak web sayfamızda yer alan telefon numaraları üzerinden bizlere ulaşınız. Esenlikler diliyoruz.