İş Yerinde Risk Analizi Neden Yapılır?

İş Yerinde Risk Analizi Neden Yapılır?

Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının düzenlemiş olduğu iş sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin yönetmelikler ile belirlenen koşullar çerçevesinde risk analizi artık küçük ya da büyük bütün işletmeler için zorunlu hale gelmiştir.

Yeni işe başlayan personellerin aldığı iş sağlığı iş güvenliği eğitimleri her yıl iş yerinde değişen koşullar ya da çalışma alanında yapılan değişikliklere bağlı olarak tüm çalışanlar için sunulmalı ve söz konusu personelin iş yerinde yer alan riskler hakkında bilgi sahibi olması sağlanmalıdır.

İş yerlerinin yaptığı işe bakılmaksızın çalışma alanını güvenli hale getiren asıl unsur çalışma alanında yapılan risk analizleridir. Bu sayede çalışma alanında yer alan tehlikeler ve riskler önceden tespit edilebilir ya da minimum seviyeye indirilebilir.

İş Yerine Özgü Risk Eğitiminin İçeriği Nasıl Belirlenmelidir?

İş yerleri tek bir çatı altında hizmet veriyor olsa dahi, iş yerinde yer alan bölümler arasındaki farklılıklar eğitimlerin ve analizlerin bütünü ile farklılık göstermesini gerekli kılmaktadır. Örnek ile açıklamamız gerekirse;

  • Hammadde Giriş Bölümü
  • Üretim Destek Bölümü
  • Üretim
  • Paketleme
  • Yükleme

Bölümleri örnek gösterilebilir. Bu bölümlerin yaptığı işler bütünü ile birbirinden farklı olduğu için alınması gereken önlemler de bütünü ile farklılık göstermektedir. Bu nedenle söz konusu eğitimlerin verilmesi için öncelikle bölgelerde yer alan bölümler arası risklerin belirlenmesi faydalı olacaktır.

Apak OSGB Riskler Eğitimi İçin Danışmanlık Hizmeti

Her iş ve iş yeri birbirinden farklı koşullara sahip olduğu için öncelikle uzman bir yardım ile iş ve iş yerine özel risk analizlerinin nasıl yapılacağına dair söz konusu analizi yapacak personellerin bilgilendirilmesi ve risklerin tespit edilmesi gerekmektedir.

Apak OSGB olarak yapılan iş ve iş yerine özgü koşulları inceliyoruz. Söz konusu iş ve alanda yapılan çalışmalar doğrultusunda sergilenecek olan eğitimin içeriğini hazırlamanızda danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. Bu sayede kitapların dışına çıkarak gerçekten çalışanlarınızın iş güvenliği eğitimlerinin ve iş yerine ait riskler eğitimlerinin verilebilmesinde önemli rol oynuyoruz.

Eğitimi verecek personelin sahip olacağı danışmanlık hizmeti sayesinde üzerinde durması gereken konuların iş yeri ile ilgili olması sağlanarak eğitimin amacını ve sonucunu tutarlı bir hale getirmesini sağlıyoruz.

#işYerindeRiskAnaliziNedenYapılır #işSağlığıveGüvenliği #riskAnalizi#işYerindeRiskAnaliziNeİşeYarar #işYeriRiskAnalizi #işYerindeRiskAnaliziYapmakGereklimidir #riskEğitimininİçeriğiNasılBelirlenmelidir #riskEğitimiDanışmanlığı