Acil Durum Planı Kaç Yılda Bir Yapılır?

Acil Durum Planı Kaç Yılda Bir Yapılır?

İşyeri tehlike sınıfına göre farklı zaman aralıklarında yapılan acil durum planı için 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 11 maddesinde yapılması gereken çalışmalar belirtilmiştir. İşletmelerde ortaya çıkabilecek acil durumlarla doğru ve etkin bir şekilde başa çıkabilmek için acil durum planı hazırlanır.

Acil Durum Nedir?

İşyerinin tamamını veya belli bir kısmını tehdit eden yangın, doğal afet veya patlama gibi acil müdahale ve mücadele gerektiren olaylardır. Aynı zamanda ilkyardım ve tahliye de acil durumun en önemli aşamalarındandır.

Acil Durum Planı

İşletmeye özel hazırlanan acil durum planı, çalışanların hayatını ve sağlığını koruma yanında olası maddi zararların önlenmesi veya minimize edilmesinde etkili çalışmaları içerir. Tüm işletmeler için standart bir acil durum planı söz konusu değildir.  Her bir işletmenin acil durum kaynağı ve acil durumda vereceği tepki farklıdır. Risk analizi ve değerlendirmesi ile koordineli bir şekilde hazırlanan ve revize edilen acil durum planı, “İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik” gereği işletmeye özel hazırlanıp hazır tutulmalıdır.

Acil Durum Planı Nasıl Hazırlanır?

Bir işletmenin kuruluş aşamasından itibaren olası acil durumların belirlenmesi ve alınması gereken tedbirler yanında acil durumda görev alacak kişilerin belirlenmesi acil durum planının ilk aşamalarıdır. Acil durum müdahale prosedürünün hazırlanması, dokümantasyon oluşturma, tatbikat ve acil durum planının periyodik olarak yenilenmesi aşamaları acil durum planı oluşturma sürecini meydana getirir.

Acil durum planında görev alacak kişiler çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta her 10 çalışan için, az tehlikeli sınıfta ise her 20 çalışan için arama-kurtarma, tahliye ve haberleşme, yangınla mücadele ve ilkyardımda eğitimli ve donanımlı en az 1 kişi olmalıdır. İlkyardım ekibinde görev alanlar “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikasına sahip olmak zorundadır.

Acil Durum Planı Kaç Yılda Bir Yapılır?

Mevzuat gereği acil durum planı işletme tehlike sınıfına göre belli süreler içinde yinelenmelidir. Şöyle ki;

  • Çok tehlikeli sınıfta olan işletmelerde en geç 2 yılda bir

  • Tehlikeli olan işletmelerde en geç 4 yılda bir

  • Az tehlikeli olan işletmelerde ise en geç 6 yılda bir acil durum planı yeniden yapılmalıdır.

Arama, kurtarma ve tahliye ekibi, yangınla mücadele ekibi ve ilkyardım ekibinden oluşan acil durum ekibi işletme ihtiyacına göre ek ekiplerle desteklenerek görev alırlar. Ekip personelleri yapacağı işle ilgili eğitim almış deneyimli ve soğukkanlı çalışanlardan oluşur. İşyerinde veya yak çevrede mevcut acil durum planını etkileyebilecek yeni acil durumlar ortaya çıkmış ise veya risk söz konusu ise acil durum planı gözden geçirilir ve gerekli düzenlemeler yapılır.

Acil Durum Planı İzmir

18.06.2013 / 28681 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre her işletme için acil durum planı özel olarak hazırlanır. Tehlike sınıfına göre belirlenen sürelerde acil durum planı yenilenir. Risk değerlendirmesinden acil durum ekibi oluşturma ve hedef belirlemeye, tepki prosedüründen eğitim ve tatbikat, dokümantasyon ve gözden geçirip güncellemeye kadar tüm süreci profesyonel bir şekilde yöneten APAK OSGB, acil durum eylem planı için güvenle başvuracağınız bir adrestir.

APAK OSGB’nin tecrübeli ve dinamik ekibi işletmeye özel acil durum planı hazırlamakta, acil durum kaynaklarının tespitinden acil durum ekipleri oluşturma, eğitim, tatbikat ve müdahalelere kadar tüm süreci en etkili şekilde yöneterek sonuç almaktadır. Mevzuata uygun acil durum eylem planı hazırlama ve yenilenmesi için APAK OSGB ile iletişime geçebilir, acil durumları hasarsız ve sorunsuz bir şekilde atlatabilirsiniz.