Temel İSG eğitimleri nelerdir?

Temel İSG eğitimleri nelerdir?

 “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında çalışanlara, çalıştıkları işletmelerin tehlike sınıflarına göre farklı sürelerde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini zorunlu kılmıştır. İş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulmasında önemli rol oynayan temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, tehlike sınıfına göre yıllık eğitim süresi ve eğitim geçerlilik süresi değişen bir eğitim paketidir.

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi İzmir

Temel ISG eğitimi, çalışanlara iş yeri hekimi tarafından verilen bir eğitimdir. Genel konular başta olmak üzere sağlık konuları ve temel ISG konularını kapsamakta olup her katılımcıya eğitim sonrası katılım belgesi verilir. APAK OSGB; A, B, C sınıfı ISG uzmanları ve işyeri hekimleri ile İzmir temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri için bölgede en çok tercih edilen firmadır. Eksiksiz ve kaliteli eğitimleri ile APAK OSGB hekimleri işletmelerin ihtiyaç duyduğu temel ISG eğitimlerini vererek işletmelerin en önemli ihtiyaçlarından birine en etkili şekilde cevap vermektedir.

Tehlike sınıfına göre değişen sürelerde verilen ISG eğitimleri şunlardır;

ISG eğitimi genel konular çalışma mevzuatı ile ilgili konular, çalışanın yasal hak ve sorumlulukları, iş kazası ve meslek hastalığı sonucu ortaya çıkan hukuki sonuçlar ve işyeri temizlik ve düzeni ile ilgilidir.

Sağlık Konuları meslek hastalıkları ve nedenleri, meslek hastalığından korunma yöntemleri ve uygulaması, ilkyardım, sigara kullanımının zararları ve biyolojik ve psiko-sosyal risk etmenleridir.

ISG eğitimi teknik konular ise fiziksel, kimyasal ve ergonomik risk faktörleri, parlama, patlama ve yangın olayı,  yangından korunma, , elle yük taşıma ve kaldırma, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, elektrik, elektrik tehlikesi, dijital ekran araçlarla çalışma, risk ve önlemler, iş kazası nedenleri ve korunma yöntemleri, güvenlik sağlık sembolleri, ISG genel kuralları ve güvenlik kültürü, kişisel koruyucu kullanımı, tehlike durumunda tahliye ve kurtarma konularını içermektedir.

Temel ISG Eğitimi İzmir

APAK OSGB’nin A, B, C sınıfı iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri temel iş sağlığı ve güvenliği eğitiminde görev almakta ve eğitimi tamamlayan her katılımcıya eğitim sonrası katılımcı belgesi verilmektedir. Verilen eğitimler aynı zamanda İBYS’ ye (İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi) yasal bir zorunluluk olarak bildirilmelidir. APAK OSGB’nin kullandığı özel yazılım aracılığıyla bu bildirimlerin girişi eksiksiz şekilde yapılmaktadır. Gerçek hayattan örneklerle verilen eğitimlerin akılda kalıcılığı sağlanmakta, uygulanabilirlik böylece çok daha kolay ve pratik olmaktadır.

A, B, C tehlike sınıfındaki işletmelerde çalışanlara APAK OSGB hekimleri tarafından temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmekte olup eğitim yeterliliği eğitim programı sonrası yapılan sınavla belirlenmektedir. Yeterlilik bakımından eksik kaldığı düşünülen çalışanların eğitimleri tekrarlanmakta, eğitim kalitesi katılımcılar tarafından değerlendirilerek geri bildirim alınmaktadır. Öncesinde iş kazası ve meslek hastalığı geçirmiş olanlara ve sonrasında tekrar işbaşı yapan çalışanlara iş kazası ve kazadan korunma yolları eğitimle anlatılmakta, verilen temel ISG eğitimlerini çalışanın yaşadıkları ile örtüşmesi sağlanmaktadır.

İzmir Temel ISG Eğitim Süresi

İzmir ve Türkiye'nin ilk Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden biri olan APAK OSGB, temel ISG eğitimi için alanında tecrübeli ISG uzmanları ve işyeri hekimleri ile güvenle başvuracağınız bir adrestir. İşletme tehlike sınıfına göre çalışanlara verilen temel ISG eğitim süreleri aşağıdadır;

TEHLİKE SINIFI            ÇALIŞANLARA VERİLECEK YILLIK EĞİTİM SÜRESİ     EĞİTİM GEÇERLİLİK SÜRESİ

Çok Tehlikeli                                      16 SAAT                                                             1 YIL

Tehlikeli                                             12 SAAT                                                             2 YIL

Az Tehlikeli                                           8 SAAT                                                             3 YIL                    

İşletmenizin ihtiyacı olan temel ISG eğitimi için APAK OSGB ile iletişime ve işletmenize özel hazırlanan eğitimlerle tüm eksiklerinizi giderin.