TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI (TMGD)

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI (TMGD)

Tehlikeli madde güvenliği danışmanı ya da kısaca TMGD, tehlikeli madde taşımacılığında uluslararası sözleşmelere uygunluğu işveren sorumluluğunda denetleyen, işletmeye öneriler sunan ve yılsonunda faaliyet raporu hazırlayarak işverenle birlikte Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğü yani TMKT’a sunan kişidir.

TMGD Hizmeti Almak Zorunda Olan Sektörler

Bir takvim yılı içinde net 50 ton ve üzeri tehlikeli madde taşımacılığı yapan ve tehlikeli madde taşımacılık belgesi bulunan işletmelerle, 50 ton üzeri taşımacılık kapasitesine sahip işletmeler ve geçici olarak tehlikeli madde depolayan işletmeler Radyoaktif, bulaşıcı, zehirli ve patlayıcı madde taşımacılığı sürecinde bulunan işletmeler,

Tehlikeli maddeleri denizyolu taşımacılığı ile yapan işletmeler,

Denizyolu taşımacılığında gözetim faaliyetlerini yürüten gerçek ve tüzel kişiler,

Tehlikeli maddeleri demiryolu taşımacılığı ile yapan işletmeler,

Hastane ve tıp merkezleri, akaryakıt ve denizcilik sektörü, dağıtım merkezleri, antrepo ve depolama tesisleri, perakendecilik sektörü, beton santralleri, deri sanayi, madencilik kuruluşları, kimya sanayi, kozmetik firmaları, liman işletmeleri, doğalgaz dağıtım şirketleri iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereği TMGD hizmeti almak zorundadır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı, tehlikeli madde taşımacılık sektöründe olan işletmelere mevzuat hükümleri gereği yardımcı olmak için yetkilendirilmiş kişilerdir. TMGD, tehlikeli madde güvenlik danışmanı kuruluşu çatısı altında hizmet sunabilir ve en fazla 8 firmaya danışmanlık yapabilir. İş sağlığı ve güvenliği kanunu gereği ülkemizde 2010 yılından bu yana Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığı hükümleri uygulanmaktadır. 30 Haziran 2015 yılından bu yana da TMGD istihdam etmesi zorunlu işletmeler belirlenmiş olup bu işletmelerin yükümlülükleri yerine getirip getirmediği izlenmektedir.

#işsağlığıvegüvenliğikanunu #tmgd #tehlikelimaddegüvenlikdanışmanlığı #izmirosgbfirmaları #osgbhizmetleri #apak #apakosgb