Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

Ürün veya hizmet arzında her zaman bir takım riskler mutlaka bulunur. Dolayısıyla tehlikeli maddelerle çalışma zorunluluğu bulunan sektörlerin tehlikeli madde faaliyet belgesi alması ve denetime açık bir faaliyet yürütmesi yasalar çerçevesinde zorunlu bir uygulamadır. Yetkili makamların tehlikeli maddelerle çalışan işletmeleri kontrol altında tutabilmesini sağlayan bu belge olmadan çalışmalarını yürütmeleri mümkün değildir. Genel olarak bir tanım yapmak gerekirse; mevcut yasalar tarafından tehlikeli madde olarak tanımlanan her türlü materyalin karayoluyla taşınması sürecinde; bu maddeleri dolduran, yükleyen, paketleyen, alan(karşılayan), boşaltan, gönderen ya da depolayan tüm işletmeler tehlikeli madde işiyle uğraşıyor sayılırlar. Bu nedenle bizzat bu maddeleri üreterek gönderen ile sınırlı kalmayan, aynı zamanda alıcıyı da kapsayacak şekilde bir sorumluluğun varlığı söz konusudur.

Tmgd Yönetmelik Hükümlerine Göre Danışmanlık Hizmeti Alabiliyorsunuz

En son haliyle 2017 yılında yürürlüğe giren 63089 sayılı yönerge çerçevesinde tehlikeli maddeleri üreten ve alıcı dışında bu maddelerin nakli sırasında kullanılan konteynır veya tank gibi depolama araçlarını tahsis eden şirketlerde diğer işletmelerle aynı kategoride sayılıyorlar. Tabi bu kadar hassas bir konuda firmaların kendi başına tüm prosedürü sağlıklı bir şekilde takip etmesi zor olacaktır. İşte bu sorunu aşmak için tmgd yönetmelik hükümleri içerisinde yer alan ve bakanlık tarafından yetkilendirilmiş firmalardan danışmanlık hizmetleri alarak işinizi kolaylaştırmanız pekâlâ mümkündür. Bu noktada firmamızdan başta TMGD danışmanlık hizmetleri olmak üzere, İş Sağlığı ve Güvenliği veya Ortak Sağlık Güvenlik Birimi gibi birçok konuda danışmanlık ve eğitim hizmetlerini alabileceğinizi hatırlatmak isteriz.

Tmgd Danışmanlık Hizmetlerini Firmamızdan Alabilirsiniz

Tabiî ki firmaların yoğun iş temposu içerisinde hata yapma oranları yüksek olabileceğinden tmgd (tehlikeli madde danışmanlığı) hizmetlerinden profesyonel şekilde faydalanması üzerlerinden büyük bir yükün kalkması anlamını taşıyor. Ayrıca yine 63089 sayılı yönerge işletmeleri 1-6 ve 7 sınıf olmak üzere kategorilere ayırdığından her bir işletme için farklı hükümler ve yöntemler söz konusudur.  Uzman kadrosu ve kurumsal yapısı ile firmamızdan tehlikeli madde faaliyet belgesi alma, yenileme veya faaliyet değişikliği gibi durumlar için danışmanlık hizmetleri alabilirsiniz. Lütfen aklınıza takılan soruları web sayfamızda yer alan telefon numaraları üzerinde bizlere aktarmaktan çekinmeyiniz. Sizleri cevaplamaktan onur duyarız. Esenlikler diliyoruz.

#tehlikeliMaddeFaaliyetBelgesi #tmgdYönetmelik #izmirOsgbFirmaları #osgbHizmetleri #apakOsgb