Risk Yönetimi İle Güvenli İşyeri

Risk Yönetimi İle Güvenli İşyeri

Kanunlarımız işçi çalıştıran bütün işletmeleri risk gurubunda kabul eder ve bu riskleri ekarte ederek kontrol altında tutabilmek için risk yönetimi uygulamasını işletmeler açısından zorunlu tutar. Genel perspektifte bir değerlendirme yapmak gerekirse; başta endüstriyel üretim olmak üzere, hizmet sektörünün de aralarında bulunduğu çalışma koşullarının sağlıklı işleyişini sürdürebilmesi için risk yönetimi çalışmasının hayati öneme sahip bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz.  Bu çerçevede işletmenin çalışanlarını korumak amacıyla önceden çeşitli tedbirler geliştirebilmesine olanak sağlayacak risk yönetimi kavramını işletme sahiplerinin çok iyi anlaması veya uygulama noktasında herhangi bir aksaklık yaşanmaması şarttır.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Çalışma koşullarının olabildiğince sağlıklı hale getirilmesi bütün dünya ülkelerinin ortak hedefi. Çünkü her yıl milyonlarca insan kötü çalışma koşullarında yakalandıkları mesleki hastalıklar veya çeşitli iş kazaları nedeniyle hayatını kaybediyor veya sakat kalıyor. işte tüm bu olumsuzlukları önlemek adına geliştirilen risk yönetimi uygulaması çalışan iş sağlığı ve güvenliğinin en üst düzeyde sağlanmasını amaçlıyor. 2017 verilerine göre ülkemizde yaklaşık 1.740.787 işyeri ve buna karşılık yaklaşık 14 milyon sigortalı işçi çalışmaktadır. Uluslararası çalışma örgütü verilerine göre dünyada toplamda 3 milyar insan iş gücü içerisinde yer alıyor ve günde 1 milyon iş kazası ile birlikte çeşitli meslek hastalıklarından ölenlerin sayısı her yıl 2.3 milyona ulaşıyor. bu durum ister istemez işletmenin bazı koruyucu tedbirleri almasını zorunlu kılıyor.

İşletmenin Risk Değerlendirmesi Mutlaka Yapılmalıdır

Öncelikle bu çalışma risk değerlendirmesi yani risk analizi ile başlıyor. Mevcut iş yerinin çalışma koşullarında çalışanları tehdit eden tüm faktörlerin detaylı şekilde tespit edilmesini iş tanımlaması çalışması izliyor. Bu çalışmada birden fazla riskin tespit edilmesi durumunda öncelik sıralamasına göre tasniflendirilme çalışması gerçekleştirerek mevcut tehlikelerin öncelikli olanına ağırlık verilmesi hayati önem taşıyor. Sözgelimi kimyasal bir sızıntının çok ani ve hızlı şekilde insan yaşamını tehdit etmesi söz konusuyken, farklı bir riskte bu tehlike seviyesi çok daha aşağılarda gerçekleşebilmektedir. Lütfen risk yönetimi ile ilgili olarak detaylı bilgilendirme için bizleri aramaktan çekinmeyiniz sizleri cevaplamak üzere telefonlarımız günün her saatinde açık bulundurulmaktadır. Esenlikler diliyoruz

#riskYönetimi #işSağlığıVeGüvenliği #işSağlığı #izmirOsgbFirmaları #riskDeğerlendirme #osgbHizmetleri #apakOsgb