Portör Muayenesi Zorunlu Mu?

Portör Muayenesi Zorunlu Mu?

Portör muayenesi gıda ile alakalı olarak üretim yapılan veya hizmet verilen işyerlerinde çalışan personelin hastalık taşıyıp taşımadığının belirlenmesi amacıyla yapılan laboratuvar tetkiklerini içermektedir. İstenilen tetkikler,

 • Burun Kültürü
 • Boğaz Kültürü
 • Gaita Kültürü ve Mikroskopisi
 • Akciğer Grafisi

Bu tetkikler arasında yer alan boğaz kültürü Beta hemolitik Streptoccoccus yönünden en az yılda bir kere, burun kültürü ise Staphyloccoccus aureus yönünden en az yılda bir kez yapılması sorunlu tetkiklerdir. Gaita kültürü ve akciğer grafisi de yılda bir kez yaptırılması gereken tetkiklerdir.

Portör muayenesi yaptıran ve tüm testlerden olumlu sonuçlar alınan personeller gıda ile ilişkili iş yerlerinde çalışabilmektedir. Çalışanlarına portör muayenesi yaptırması zorunlu olan iş kolları

 • Otel, motel, pansiyon, tarzı işletmeler,
 • Restoran, bar, kafeterya, gazinolar,
 • Gıda üretimi yapılan yerler,
 • Şirketlerin mutfak personelleri,
 • Sauna, hamam tarzı işletmeler,
 • Bar, kafe, restoranlar
 • Gıda satışı yapılan marketler
 • İşletmelerin mutfaklarında çalışan tüm personel

Şeklinde belirlenmiştir. Gıda sektöründe çalışmıyor olmasına rağmen, şirketlerin mutfaklarında yemek hazırlayan veya gelen yemeklerin dağıtımında görev yapan aşçı ve dağıtımını yapan garsonların portör muayenesinden geçmesi gereklidir. Böylece hastalıkların yaygın hale gelmesi önlenerek bulaşıcı hastalık tehdidine karşı önlem alınmış olmaktadır.

Portör muayenesi uygulamasında yapılan bazı değişikliklerle gıda ile alakalı olarak çalışan personelin hijyen eğitimin tabi tutulması, gerek görülmesi üzerine tüm tetkiklerin düzenli ve eksiksiz bir şekilde yaptırılması şart koşulmuştur. Son çıkarılan yönetmeliğin portör muayenesini kaldırıldığı gibi algılanmasına rağmen, tüm tetkikler talep edilmeye devam etmekte ve portör muayenesine ek olarak gıda ile alakalı personelin hijyen eğitimine tabi tutulması zorunlu kılınmaktadır.

Portör muayenesi işlemlerine ek olarak çalışanların hijyen konusunda bilinçlendirici eğitimlerden geçirilmesi temizlik kavramının tam olarak anlaşılmasına katkı sağlamakta ve oluşması muhtemel hastalık veya salgınların önüne geçmektedir. APAK OSGB İş sağlığı eğitimleri başlığı altında Çalışma ve Güvenlik Bakanlığından alınan yetki ile Koruyucu Hekimlik, Portör muayeneleri, Laboratuvar hizmetleri ve İşyeri hekimliği konularında gerekli eğitim ve hizmetleri vererek, gerekli görülen hallerde tetkiklerin yapılmasını sağlamaktadır. Tahlil ve tetkiklerin yapılabilmesi için verilen laboratuvar işlemlerinin yanında, personel muayenelerinin yapılarak sonuçların raporlanması konusunda da profesyonel hizmetler sunmaktadır.

#portörMuayenesi #izmirOsgbFirmaları #osgbHizmetleri #koruyucuHekimlik #işSağlığı #apak #apakOsgb