Patlamadan Korunma Dokümanı Geçerlilik Süresi

Patlamadan Korunma Dokümanı Geçerlilik Süresi

Patlamadan korunma dokümanı yapılan işin niteliklerine bağlı olarak, çalışılan yerde patlama ihtimali olan işletmeler tarafından hazırlanması gereklidir. Hazırlanan dokümanların geçerliliği, işyerindeki çalışma şartları ortamın niteliği değişmediği sürece devam etmektedir. Doküman hazırlandıktan sonraki süreçte yeni cihaz veya makine alınması, devre dışı bırakılması, bakım veya tamir sebebiyle oluşan işyeri ortamındaki değişiklikler, çalışanların değişikliği gibi sebepler dokümanın yenilenmesini gerektiren sebeplerdir. Bu arada risk analizleri yeniden yapılarak patlama dokümanıyla uyumlu hale getirilmeli ve yani doküman bu bilgiler ışığında yenilenmelidir.

Patlamadan korunma dokümanı hazırlanabilmesi içinöncelikle işyerlerindeki patlama risklerinin belirlenmesi gerekmektedir. İşyerinde yapılan kısa bir keşif ve değerlendirme sonucunda patlama riski barındıran alanların tehlike sınıflandırılması yapılır. Çalışma sırasında tehlike yaratabilecek alanların barındırdığı özelliklere ve tehlike sınıflandırmasına göre alanlar için gerekli asgari gerekler belirlenir. İş alanlarının çalışmaya uygunluk durumları ve iş sırasında kullanılan materyal ve cihazların uygunluğu kontrol edilir. Belirlenen özelliklere uygun olarak alınabilecek önlemler tespit edilerek, ayrıntılı bir şekilde olmak üzere patlamadan korunma dokümanına yazılır.

Patlamadan korunma dokümanı bulunması gereken tüm işyerlerinde çalışan personelin, patlayıcı ortamdan korunma eğitimi alması zorunlu kılınmıştır. Bu eğitimler belirli periyotlar halinde ve çalışan tüm personeli kapsayacak şekilde olmalıdır. Patlamadan korunma dokümanı olması gereken işyerleri,

  • Boya Fabrikası ve İmalathaneleri,
  • LPG Üreten Dolum ve Dağıtım Merkezleri,
  • Petrol Rafinerileri,
  • Kimya ve İlaç Sanayi,
  • Yağ Üretimi yapılan Tesisler,
  • Trafo Merkezleri,
  • Doğalgaz Üretim ve Dağıtım Santralleri,
  • Deri İmalatı Yapan Tesisler,
  • Biyogaz üretimi Yapılan Tesisler,
  • Elektrostatik Boya Yapılan Yerler şeklinde belirlenmiştir.

Patlamadan korunma dokümanı çalışma yapılan ortamlarda patlayıcı bir ortamın oluşmasını önlemek, işin doğası gereği önlemek mümkün değilse, patlamanın etkilerini azaltacak önlemleri alarak çalışanların güvenliklerini sağlayabilecek şekilde kılavuzluk yapması adına hazırlanmaktadır. Bu konuda birçok önemli firmanın referansına sahip bulunan kurumumuz, kanun ve yönetmeliklere uygun bir şekilde hazırladığı dokümanlarla işletmelerin tüm denetimlerde ‘’ KUSURSUZ’’ görülmesine olanak sağlamıştır. İşletmeler tarafından belirlenen gruplara verilen eğitimler kurumumuzun kadrosunda yer alan uzman eğitmenler tarafından verilerek imza altına alınmaktadır.

#patlamadanKorunmaDokümanı #patlamadanKorunmaDokümanıGeçerlilik Süresi #işSağlığıVeGüvenliği #izmirOsgbFirmaları #osgbHizmetleri #osgb #apak #apakOsgb