OSGB Sisteminde Müfettiş Denetimi Nasıl Yapılıyor?

OSGB Sisteminde Müfettiş Denetimi Nasıl Yapılıyor?

İşyeri çalışma koşullarında gerçekleşen kaza ve mesleki hastalıkları önlemek için geliştirilen OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) sistemi çağın gerekliliklerine uygun olarak yürütülen bir çalışma ortamının sağlanmasını amaçlıyor. Faaliyetleri bakımından daha önce SGK tarafından incelenerek belirli risk kategorisine alınmış işletmelerin iş yeri güvenliğinin sağlanabilmesi için geliştirilen OSGB kavramı firmalara danışmanlık ve tavsiyelerde bulunacak uzmanların içerisinde bulunduğu komplike bir sistem diyebiliriz. 2012 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri oluşturulmasına dair yönetmelik-  6331 sayılı kanuna dayanan bir uygulama. Dolayısıyla Şirket, Fabrika, Atölye veya hizmet üreten işletmelerde yaşanabilecek olası iş kazası/ meslek hastalıklarını önlemek ve ortaya çıktığında hızlı bir şekilde kontrol altına alınması için tedbirlerin alınmasını sağlayan OSGB kavramının işletme sahipleri tarafından çok iyi bilinmesi gerekiyor.

 

OSGB Firmaları İşyerinizdeki Güvenlik Açıklarını Tespit Ediyor

Endüstriyel bir işletme olduğunuzu düşünelim ve burada mekanik bir çalışma sonucunda üretim yaptığınızı farz edelim. Bu işletmenin sahibi olarak yeterli tecrübeye sahip olduğunuzu düşündüğünüz bu noktada hata başlıyor ve sizin ön göremediğiniz ya da daha önce başınıza hiç gelmeyen bir olayla karşılaştığınızda bu tarz olaylardan birinci derecede sorumlu tutuluyorsunuz. Ayrıca işyeri sahiplerinin “böyle bir şeyin olabileceğini daha önce hiç duymamıştım” ya da “böyle bir durum ilk defa yaşanıyor, bilmiyordum” tarzında geliştirdikleri savunmaların hukuken hiçbir karşılığı olmadığını bilmeniz gerekiyor. Çünkü yürürlükte bulunan bir kanunu bilmemek o kanunu ortadan kaldırmaz ve işletmeyi cezai sorumluluktan kurtarmaz. Bu çerçevede modern dünyanın gerekliliklerine uygun olarak kurulması talep edilen ortak sağlık güvenlik birimi oluşturulmasında firma sahiplerinin işlerini kolaylaştırmak ve firmaların güvenlik açıklarını tespit etmek üzere uzman OSGB firmaları tarafından yürütülebilen hizmetlerden yararlanmak ticari geleceğini düşünün her işletme açısından akıllıca bir davranış olacaktır.

 

İş Müfettişleri İSG Kapsamında Denetlemeler Yapıyor

Çalışma koşullarında önlemler alınıp alınmadığını ve kanunun belirlediği kriterleri denetleyen iş müfettişleri İSG açısından denetlemelerini yapıyor ve gerekli mevzuat aykırılık tespiti durumunda önemli miktarda para cezaları uygulanabiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde hareket eden iş müfettişleri tarafından denetimi yapılacak konular hakkında genel çerçevede bir sıralama yapmak gerekirse:

 

  •  Risk analizi
  •  Acil eylem planı
  • Çalışanlara yönelik İSG eğitimleri
  • İş güvenliği uzmanı sözleşmesi
  • İş yeri hekimi sözleşmesi
  • Ortam ölçüm raporları
  • İşe giriş ve diğer sağlık muayene kayıtları 
  • Ortam ölçüm, makine ve ekipman kontrol raporları

Gibi geniş bir mekanizma içerisinde kontrollerini gerçekleştirirler.

 

Yasal Bakımdan Yetkili Bir OSGB Firması Sizi Bu Konuda Yönlendirebilir

Buradan işletmenin üzerine düşen yaklaşık 40 civarında farklı yasal talebin gerekliliklerini hiçbir kaza veya olumsuzluk yaşanmadan zamanında yerine getirmesidir. İş müfettişleri tarafından oldukça detaylı şekilde incelenen bu çalışma sonrasında önemli düzeyde güvenlik sorunları tespit edilen iş yerinin bu güvenlik tedbirleri alınana kadar kapatılması bile söz konusu olabilmektedir. Sonuç itibariyle reel olarak mevcut iş potansiyeli içerisinde özel bir zaman ve çalışma disiplini gerektiren bu hassas konuda yasal olarak yetkilendirilmiş bir OSGB firması sizin adınıza gerekli incelemeleri yaparak sizleri yönlendirecektir.

#osgb #osgbfirmaları #isg #apakosgb #işmüfettişleri #osgbhizmetleri