Osgb Sağlık Raporu

Osgb Sağlık Raporu

Endüstriyel sanayiden turizme kadar çok geniş bir yelpazede süregelen çalışma yaşamı elbette modern ölçülerde yürütülmek zorundadır. Bu çerçevede osgb sağlık raporu gibi önemli bazı detaylar çalışma koşullarının standartlarını belirliyor. Dilerseniz öncelikle OSGB  (ortak sağlık güvenlik birimi) kavramının neyi ifade ettiğini? Kısaca açıklayalım. Daha sonra bu farklı türdeki sağlık raporu hakkında sizleri bilgilendirmeye devam edelim.  Ortak Sağlık Güvenlik Birimi dayanağını 6331 sayılı yasadan alan ve kanuni açıdan işyerlerinde oluşturulması zorunlu bir birimdir. Genel hatlarıyla bir tanımlama yapılacak olursa; bu birimin oluşturulma prensibi başta söz konusu işyerinde çalışanlar olmak üzere işyeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu insanların genel sağlıklarını, kazalardan ve mesleki hastalıklardan korumayı amaçlar.

İşe Giriş Sağlık Raporu Olarak da Biliniyor

Elbette 6331 sayılı kanunun maddeleri sadece ortak sağlık güvenlik birimi kurulması ile sınırlı değildir. Tehlike sınıflandırması kapsamında değerlendirmeye giren her işletmenin yeni işçi alımında, işe talip olan bu kişinin sağlık koşullarının söz konusu işte çalışabilmesi için yeterli olup olmadığı yine bu kanun çerçevesinde belirli kriterlere bağlanmıştır. 6331 sayılı kanunu 15. Maddesinde yer verilen bu rapor İş yeri hekimi tarafından düzenleniyor ve kişinin sağlığının talip olunan işte çalışmasına engel olup olmadığı netleşiyor. İşe giriş sağlık raporu olarak da adlandırılan bu sistem yine OSGB standartları içerisinde yer almaktadır.

Osgb Sağlık Raporu 4 Farklı Amaçla Düzenlenebiliyor

Ortak Sağlık Güvenlik birimi içerisinde yer alan anlaşmalı İşyeri hekimi tarafından verilen bu sağlık raporu farklı açılardan 4 ayrı amaç için düzenlenebilmektedir.  Madde 15 kapsamında;

  • İşe başlamadan önce (Tehlikeli veya Çok tehlikeli sınıflandırmasına tabii işletmelerde çalışan bu raporu almadan işbaşı yapamaz)
  • İşyerinin tehlike sınıflandırmasına göre periyodik olarak bakanlık tarafından belirlenen sürelerde.
  • İş değişikliğinde
  • Mesleki hastalıklara yakalandıktan sonra iyileşen personelin işe dönüşünde veya işyerinde kaza sonrasında iyileşme ardından, osgb sağlık raporu tekrarlanmak zorundadır.

Hükümleri yer almaktadır. Bunun yanı sıra yine aynı kanun çerçevesinde işveren, ilave maliyetlerinin tamamını karşılamakla yükümlüdür. Ayrıca osgb sağlık raporu kişiye özel bilgileri ihtiva etmesi nedeniyle gizli tutulan bir rapor olduğunu anti parantez belirtelim.  Dolayısıyla yetkili kuruluşlar dışında üçüncü şahıslarla paylaşılması söz konusu değildir.

#osgbSağlikRaporu #işeGirişSağlıkRaporu #6331SayılıKanun #osgbHizmetleri #izmirOsgbFirmaları #apakOsgb