OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) Nedir?

OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) Nedir?

Bir toplumun sağlığı o topluma hizmet veya mal üreten sektörlerde çalışanların sağlığı ile doğrudan orantılıdır. Bu çerçevede yasal zemine oturtulan OSGB (ortak sağlık güvenlik birimi) kavramı. iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği uyarınca iş yerlerinde oluşturulması gereken bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Tabi bu yapı içerisinde işletme sahibi veya ona vekâleten eden kişi, iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve işçi temsilcisinden oluşan bir ekip kurularak iş yerinin tehlike sınıflandırması kapsamında çalışmalar yaparlar.

 Ortak Sağlık Güvenlik Birimi 6331 Kanun İle Şekilleniyor 

6331 sayılı kanun gereğince işletmelerin iş güvenliği uzmanı, sağlık personeli ve iş yeri hekimi gibi ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayan Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

 • Tehlikeli
 • Az tehlikeli
 • Çok tehlikeli

Sınıflamalarından herhangi birine tabii olan tüm işletmelerin bu standartları yerine getirmesi söz konusu kanun ile şart koşulmuştur. Bu durumda üzerinde yükümlülük bulunan firmaların tek yapması gereken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş OSGB şirketleri ile irtibat kurarak gereksinimlerini karşılamak olacaktır.

Osgb Hizmeti İçerisinde Neler Var?

Tabii OSGB hizmeti içerisinde neler olduğu ve nasıl bir hizmet üretildiğini? Bilmek işletmenin en doğal hakkıdır. Bu çerçevede;

 • İşe giriş raporları
 • İşçilerin sağlık kontrolü (sınıflamaya göre belirlenen periyotta)
 • İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi için işletmeye tavsiyede bulunmak
 • Risk analizi
 • Acil durum eylem planının hazırlanması
 • İş güvenliğine yönelik eğitimler
 • Saha gözetimi
 • İş sağlığı eğitimleri
 • Patlamadan korunma dokümanı hazırlanması
 • Yıllık eğitim ve çalışma planı
 • Yıllık değerlendirme raporunun hazırlanması
 • İşyeri hijyeninin sağlanmasına yönelik yasal prosedürün uygulanması için işletmenin bilgilendirilmesi (aydınlatma, gürültü,  titreşim, toz, gaz, vb)

Gibi birçok hizmet bir arada sunulur. Bu noktada unutulmaması gereken işletmenin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılacak denetimlere hazırlanabilmesinin sağlanmasıdır. Başarılı üretimler diliyoruz.

 

#osgb #issagligivegüvenligiyonetmeligi #isguvenligiuzmanı #ortaksaglıkguvenlikbirimi #calısmasosyalguvenlıkbakanlıgı #osgbhizmetleri #apakosgb