OSGB Nedir?

OSGB Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği temel alınarak oluşturulan Ortak Sağlık Güvenliği Birimi (OSGB), son yasal düzenlemeler ile birlikte bir işletmede bir işçi çalışıyor olsa dahi bu işletmenin sanayi işletmesi olup olmamasına bakılmaksızın tüm iş yerlerine iş güvenliği uzmanı ile iş hekimi gibi personel ihtiyacını sağlayan kuruluşlar olmaktadır.
 
    Yapılan düzenlemelere göre artık sanayi işletmesi olsun ya da olmasın tüm işletmelere en az bir işçi çalıştırsa dahi iş güvenliği ve iş hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Ortak Sağlık Güvenliği Birimi, işletmelerin kendi çapında bulundurmaları gereken gerek iş güvenliği uzmanı gerekse iş yeri hekimi gibi pozisyonları eğiterek sektöre kazandıran önemli kuruluş haline gelmiştir. 

OSGB Hizmetleri Nelerdir?

    Açılımı Ortak Sağlık Güvenliği Birimi olan OSGB, birden fazla alanda hizmet veren kuruluşlardır. Bu bağlamda okullar ve iş yerleri başta olmak üzere birçok alan OSGB hizmet kapsamı altına girmektedir. Genel olarak OSGB hizmetleri;

•    Genel risk analizi, mevzuatta yer alan uzmanlık eğitimleri ve acil durum planları gibi alanlarda iş güvenliği hizmetleri,
•    İş yeri hekimliği ve koruyucu hekimlik gibi iş sağlığı hizmetleri,
•    Okul sağlığı hizmetleri,
•    İş güvenliğine yönelik danışmanlık hizmetleri,
•    Tehlikeli madde güvenliği danışmanlık hizmetleri ve
•    Mobil sağlık hizmetleri olarak sıralanmaktadır. 

İş Yerlerinde Tehlike Sınıfı Nedir?

    Ortak Sağlık Güvenliği Birimi için önemli hususlardan birisi de iş yerleri için tehlike sınıfı olmaktadır. Çünkü her iş yeri arz ettiği tehlike oranına göre bir tehlike sınıfına ait olmaktadır ve bu tehlike sınıflarına göre “Nace kodu” adı verilen 6 haneli kodlar ile 3 ayrı tehlike sınıfına ayrılmaktadır. Her iş yerinin tehlike sınıfını gösteren bir nace kodu mutlaka bulunmaktadır. İş yeri nace kodu, iş yeri SGK kodunun 3. basamağından başlayan numara olmaktadır. 

    İş yerlerinin nace kodu doğrultusunda gruplandırılmış oldukları tehlike sınıfları; çok tehlikeli, az tehlikeli ve tehlikeli olarak üç sınıfta toplanmaktadır. İş yerlerinin sahip olduğu bu tehlike sınıfları aynı zamanda söz konusu iş yerlerinin ne zamandan itibaren, nasıl bir iş güvenliği hizmeti almaları gerektiği konusunda da bilgi vermektedir. 


#işsağlığıvegüvenliğihizmetleri #ortaksağlıkgüvenliğibirimi #osgb #osgbhizmetleri #apakosgb