OSGB Hizmetleri

OSGB Hizmetleri

OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) çalışma koşullarına disiplin kazandırmak üzere getirilmiş yasal düzenlemelerdir. Bu çerçevede OSGB hizmetlerini değerlendirirken işletmelere yüklenmiş sorumlulukların yerine getirilmesinde bakanlık tarafından yetkilendirilmiş özel şirketlerinden yardım alınabilmesi pekâlâ mümkündür. Dolayısıyla işletmenin bu alanda enerji sarf etmesine gerek kalmadan OSGB hizmeti sunan şirketler bu çalışmaları yürütürler.  6331 sayılı İSG (İş sağlığı ve güvenliği) yasasında yönetmeliklerle düzenlenen OSGB firmalarının çalışma prensipleri öncesinde Türk Ticaret Kanunu'na göre faaliyet gösteren şirketler statüsünde olmak zorundadır. Bu nedenle hizmet sunacak firmanın işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmak üzere kurulmuş olması, bu alanda kullanmak üzere gerekli donanım ile kendi alanında uzman personele sahip olması gerekmektedir.

OSGB Firmaları İşletmelerin Maliyetlerinin Düşmesini Sağlar

Özellikle 250 kişiden az çalışanı olmasına rağmen tam zamanlı işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı istihdam etmek zorunda olan kuruluşlara ciddi anlamda maliyet getirdiği gerçeğinden yola çıkarak osgb firmalarının sunmuş olduğu bu hizmetlerden yararlanmak son derece yerinde bir davranış olacaktır. Bu bağlamda kuruluşlar kendi bünyelerinde tam zamanlı uzman çalıştırmak yerine 6131 sayılı kanunun gereğini çok daha düşük bir maliyetle ihtiyaçları olan uzman personeli osgb firmalarından temin ederek sorumluluklarını yerine getirebilirler.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi OSB Firmaları Tarafından Kurulabilmektedir

Yürürlükte bulunan mevcut yasalar çerçevesinde: tehlike sınıflandırması dikkate alınarak iş yerlerinde oluşturulması gereken ortak sağlık güvenlik birimi osgb hizmetleri sunan firmalar tarafından kurulabilmektedir. Aralarında işverenin de bulunduğu bu birim işyerinde meydana gelebilecek tüm olumsuzlukları ortaya çıkarmak ve işverene doğru bir şekilde yönlendirmeyi hedeflemektedir. İşyeri hekimi& iş güvenliği uzmanı, işletme sahibi ya da onun tayin edeceği yetkili, iş yeri çalışanları arasında bir veya birden fazla çalışan tarafından oluşturulan bu birim; başta risk analizi olmak üzere acil durum eylem planı gibi hayati konularda çalışmalarını yürütür. Tabii burada önemli bir hatırlatma yapmakta fayda var. İşverenin osgb biriminin çalışmalarını rahatlıkla yürütebilecek gerekli ortamı sağlaması zorunludur. Lütfen konu ile ilgili olarak aklınıza takılan tüm soruları bu alanda uzman ve yetkili kuruluş olan Apak OSGB yöneltmekten çekinmeyiniz. Sizleri bu önemli ve hassas konuda bilgilendirmekten büyük memnuniyet duyarız. Esen kalınız

#osgb #işgüvenliğiuzmanı #işyerihekimliği #osgbfirmaları #ortaksağlıkgüvenlikbirimi #izmirosgbfirmaları