OSGB Çerçevesinde İşyeri Hekimi Rapor Verebilir Mi?

OSGB Çerçevesinde İşyeri Hekimi Rapor Verebilir Mi?

OSGB Çerçevesinde İşyeri Hekimi Rapor Verebilir Mi?

Bilindiği üzere işyeri koşullarının iyileştirilmesine yönelik olarak geliştirilen Ortak Sağlık Güvenlik birimi yani OSGB belirli risklere sahip işletmelerin yasalar çerçevesinde çizilmiş ve müşteri kabul eden tüm işletmelerin yasal sorumluluklarını yerine getirirken firmanın yönlendirilmesi noktasında tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunur. Bu noktada OSGB firmaları tarafından sağlanabilen iş yeri hekimi rapor verebilir mi? Sorularının sıkça sorulması nedeniyle bu konu hakkında yanlış anlaşılmaların ortadan kaldırılabilmesi için kısa bir açıklamada bulunalım. Firmalar tarafından çalışma ortamlarının güvenli bir hale getirilebilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlendiği komple bir hizmet alımını ifade eden OSGB içerisinde çalışan sağlığının korunmasına odaklı sağlık hizmetlerinin de varlığı söz konusudur. Bu çerçevede görev ve sorumlukları yasal olarak kanunla belirlenen işyeri hekimi;

 

  • Mevcut işyerinde gerçekleşmesi olası mesleki hastalıklar bakımından periyodik olarak kontroller
  • Çalışanlara yönelik sağlık taramaları ve eğitimler vermek
  • Sağlık açısından tespit ettiği olumsuzlukları firmaya bildirmek
  • Rutin kontrollerle hastalıklara karşı tetkik ve tahliller yaptırmak
  • Resmi kuruluşlara çalışma koşulları hakkında rapor vermek
  • Çalışanın rahatsızlık durumuna göre iş göremezlik raporu vermek

Gibi bir takım görevleri bulunuyor. 

OSGB Kapsamında İşyeri Hekiminin Rapor Verme Yetkisi Bulunuyor

Uluslararası standartlar gereği ülkemizin de taraf olduğu işyeri ve çalışma koşullarının iyileştirilmesinde işyeri hekimi uygulaması halen yürürlükte bulunan bir uygulamadır. Dolayısıyla yasaların öngördüğü zorunluluk çerçevesinde statü kazandırılan bu uygulamanın çok fonksiyonlu bir çalışmanın parçası olduğu şeklinde özetlenebilir. Fakat bu uygulamaya genel sağlık raporu yönünden bakmamak gerekiyor. Çünkü İşyeri hekiminin ağırlıklı görevi çalışanları salgın hastalıklardan veya mesleki hastalıklardan korumak üzere tedbir alınması yönünde tavsiyelerde bulunarak koruyucu hekimlik kapsamında hizmetlerini yürütmektir. Ayrıca iş yeri hekiminin raporları konusunda kavram kargaşasının önüne geçmek için hemen bir ilave hatırlatma daha yapalım. İşyeri hekimleri gerek iş başvuruları noktasında gerekse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının talep ettiği raporlar ile istirahat raporları arasında bir bağ yoktur. Bu raporlar resmi prosedürün yerine getirilmesi için kullanılırlar. 

 

İş Yeri Hekimi 2 Güne Kadar Rapor Verebilir

Bunun yanı sıra iş yeri hekimi tarafından verilebilecek istirahat raporunun maksimum süresi 2 gün ile sınırlı olduğunun bilinmesinde fayda var. Eğer çalışanın 2 günün üzerinde istirahat almasını gerektirecek bir durum söz konusu ise iş yeri hekimi bu durumu tespit ederek direkt ilgili uzman hekime sevk eder. Dolayısıyla daha uzun süre istirahat gerektiren rahatsızlıklarda rapor süresini sevk edilen uzman hekim belirler. Mevcut genel hükümlere göre istirahat raporlarında uygulanacak usul ve esaslar (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği madde 39 ve Genel Sağlık Sigortası işlemleri yönetmeliği madde 17) çerçevesinde yasal bir mevzuata bağlanmıştır. Sonuç itibariyle iş yeri hekimini değerlendirirken koruyucu hekimlik çerçevesinde hizmetler sunduğu unutulmalıdır.

 

#işyerihekimi #osgbfirmaları #apakosgb #izmirosgbfirmaları #osgbhizmetlerimiz