Mobil Sağlık Hizmetlerinin Kapsamları

Mobil Sağlık Hizmetlerinin Kapsamları

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yönetmeliğinden de bilindiği üzere iş yerlerinde belli periyodik aralıklar ile çalışanların sağlık muayenelerinin gerçekleştirilmesi yasal bir zorunluluk haline gelmiştir. İşe giriş anında gerçekleştirilen bu muayeneler işin durumuna göre yenilenme süreci değişiklik göstermektedir. Çok tehlikeli iş yerinde çalışan bireyler için her yıl gerçekleşmesi gereken kontrol, tehlikeli iş yerleri için üç yılda bir, az tehlikeli olan iş yerleri için ise beş yılda bir tekrarlanması gerekmektedir. Ancak bu periyodlar süresi içerisinde beklenmeyen bir durum ile karşılaşıldığında ya da tedbir amaçlı bu süre kısaltılabilmektedir.
Kurum, kuruluş ve şirketlerde muayene sağlanması gereken durumlar arasında; işe giriş anında, iş değişikli durumunda, iş kazalarında, işten uzaklaştırılmış bireylerin yeniden işe dönüş taleplerinde, devamlı çalışan bireylerin belli periyodlarda sağlık muayenesinin gerçekleştirilmesi gibi hususlar yer almaktadır. Tehlikeli ya da çok tehlikeli olan işlere başvuru yapan bireyler için sağlık raporu zorunluluğu bulunmaktadır. Bu sağlık raporu ise girilecek olan işteki hekimden tedarik edilmelidir. Ancak çalışan sayısı açısında 10’dan az işçi çalıştıran alanlarda rapor aile hekimlerinden ya da kamu hizmet sunucularından da alınabilme imkanı bulunmaktadır.

Mobil Sağlık Hizmetlerinde Araçlar

Sağlık Bakanlığı tarafından 54567092 sayılı genelge ile Mobil Sağlık Hizmetleri yasal bir hal almıştır. Bu genelgede de yer aldığı üzere 2 adet İş Sağlığı ve Güvenliği aracı ruhsatlı olarak bulunmaktadır. Ayrıca bu araçta çalışacak olan personellerin de çalışma izin belgeleri bulunmaktadır. Araçta verilen hizmetler;

1.Araçta; Akciğer grafisi çekilmektedir. Burada kurum, kuruluş ya da şirketlerde çalışacak olan bireylerin mesleki akciğer hastalıklar açısından çekimi oldukça önem taşımaktadır. Akciğer grafisinin çekilmesi sayesinde bireyleri mesleki akciğer hastalıklarından korumak amaçlanmış olup aynı zamanda olma ihtimali olabilecek etkiler için de erken teşhis sağlanmaktadır. Akciğer grafisi hem işe gireken hem de periyodik aralıklar ile mutlaka yapılmaktadır.

2.Araçta; İşitme testi, kan alımı, göz taraması, solunum fonksiyon testi, portör testi ve ekg işlemleri gerçekleştirilmektedir. İşitme testinde; işitme sağlığı takip edilerek gerekli inceleme ve değerlendirmeler sağlanmaktadır. Test, odiometri kabininde gerçekleşmekte ve sonuçlar alanında uzman odyolog eşliğinde ilgili kişilere ulaştırılmaktadır. Kan alımında; genel tarama yapılmaktadır. Göz taraması; görme bozukluğu ile renk körlüğü hususunda muayene gerçekleşmektedir. Bu hususta göz kırma taraması yapılmaktadır. Solunum fonksiyon testinde; çalışan personellerin maruz kalmış olduğu ortama uygun olup olmadığı incelenir. Burada yapılan test ve incelemeler belli periyotlarda mutlaka tekrar edilmelidir. Portör testini yapmak yasal bir zorunluluk haline gelmiştir. Mobil portör ekibi ile akciğer grafisi, gaita kültürü, boğaz ve burun kültürü ile dışkının mikroskobik incelenmesi sağlanmaktadır. Ekg işlemlerinde ise elektrotlar ile kalbin ritmi, kalp atışlarının ritmi ve frekansı gibi faktörler göz önünde tutularak gerekli incelemeler yapılmaktadır.

Zamandan Tasarruf Sağlayan Mobil Sağlık Hizmeti

İşe giriş ya da tekrar işe başlama gibi durumlarda yapılan taramalar ve raporlar gün içerisinde oldukça zaman almaktadır. Bu soruna sağlık bakanlığı tarafından gelen onaylı çözüm birçok kurum, kuruluş, işletme ve bireylerin hayatını kolaylaştırmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olan Mobil Sağlık Hizmetleri adı altında sağlanan araçlar ile zamandan tasarruf ederek gerekli tahlil, film, tetkik gibi inceleme ve taramalar gerçekleşmektedir. Ayrıca burada yapılan tahlil, tetkik ve filmlerde sağlığı tehdit edecek hastalıkların başlangıçlarında fark edilme imkanı da doğmaktadır. Bu hassasiyet doğrultusunda son teknoloji araçlar ile iş birliği içerisinde olan hastanelerde yasal yükümlülük hakkı bulunmaktadır.
 

#mobilsağlıkhizmetleri #mobilsağlıkaracı #işsağlığıvegüvenliği #osgbhizmetleri #osgbfirmaları #apakosgb