KVKK Sistem Danışmanlığı

KVKK Sistem Danışmanlığı

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) özel hayatın gizliliğini esas alarak temel hak ve özgürlükleri korumayı amaçlamıştır. Bu kanuna göre isim-soy isim, fotoğraf, telefon numarası, öz geçmiş bilgileri, IP adresi, e posta ve TC Kimlik Numarası gibi bilgiler kişisel veri olarak görülmektedir. Bu bilgilere sahip olan her kurum, kuruluş, şirket ve bireylerin sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sebepten ötürü kişisel bilgilerin saklanması, kontrol altına alınmalı ve üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerekmektedir.

Bu durumlarda danışmalık hizmeti devreye girmektedir. Bu konuda alanında uzman olan danışmanlar gerekli araştırma ve incelemeyi sağlamanın ardından verilerin paylaşılma tehlikesini oluşturabilecek faktörleri belirlemektedir. Edinilen bilgiler sonucunda güven lik politikası belirlenmekte ve kişisel verilerin korunması hususunda yapılması gerekenler aktarılmaktadır. Danışmanlık hizmeti adı altında saptanan noktalara uygun ihtiyaçlar doğrultusunda çözümler üretildiği için bilgi sızıntısının önüne geçilmektedir. Burada iki amaç bulunmaktadır. İlki hesap verilebilirlik, ikincisi ise doğrulanabilirliktir. 

Danışmanlık Hizmetleri Nelerdir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Danışmanlığı olarak gerekli hizmetleri alarak kurum, kuruluş, şirket ya da birey olarak verileri korumak mümkün. Bu hizmetler keşfet, yönet, koru ve raporla metoduyla gerçekleşmektedir. Yanı ilk olarak veriler keşfedilir, ardından verilerin yönetme sürecine geçilir, verileri korumak için gerekli önlemler alınır ve rapor hazırlanır. Danışmanlık hizmetleri ise aşağıdaki şekildedir;

•    Organizasyon yapısının incelenmesi,
•    Bilgi yönetim sistemine göre temel eğitimlerin sağlanması,
•    Hukuki danışmanlık hizmetinin verilmesi,
•    İş süreçleri danışmanlığı ve analizinin gerçekleştirilmesi,
•    Veri yönetimi,

  1.     Veri envanteri ve analizi-keşif
  2.    Veri yönetimi ve güvenli yaşam döngüsü,

•    Veri güvenliği,

  1.     Gizlilik
  2.     Bütünlük
  3.     Erişilebilirlik

•    Organizasyon uyumu ve farkındalık eğitimleri,

  1.     Farkındalık çalışmalar ve eğitimleri
  2.     Yönetişim danışmanlığı ve organizasyon yer almaktadır.

KVKK Danışmanlığını Kimler Neden Almalıdır?

Çalışan bireyler ile müşterilerinin bilgilerini bünyesinde tutan her kurum, kuruluş ve şirket KVKK danışmanlığı almaktan sorumludur. Güvenlik konusunda tehlike oluşabilecek ya da oluşma ihtimali olabilecek geniş kadrolu alanlarda bilgi sızıntısına sıklıkla rastlanmaktadır. Ayrıca yukarıda sayılan bilgilerin yanı sıra beğeniler, hobiler, fiziksel özellikler, tercihler ve gezi alışkanlıkları da kişisel veri olarak görülmektedir. Bu yüzden bu bilgileri barındıran herkesin danışmanlık hizmetine ihtiyacı olmaktadır.

Kişisel bilgileri ihlal edenler için kanunda da belirtildiği üzere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanabilmektedir. Bu sebepten ötürü bilgilerin güvenliği konusunda maksimum özen gösterilmeli ve alanında uzman olan kişilerden danışmanlık hizmeti alınmalıdır. Kanunda yer alan 10 uncu madde, 12 nci madde, 15 inci madde ve 16 ncı maddede de görüldüğü üzere ihlaller sonucu ise para cezası gerçekleştirilmektedir. Bu konu ile ilgili hukuki boyut göz önünde tutularak önlemler alınmalı ve sorunlara çözüm üretilmelidir. Aksi takdirde cezai yaptırımlar işleme geçmektedir.

KVKK Sistem Danışmanlığı Hizmetinin Amaçları

2016 yılında yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunun genel amaçları incelenecek olunursa özel hayatın gizliliği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel olan bireylerin sorumluluklarını belirtmek ve temel hak ile özgürlükleri korumak bulunmaktadır. Özel hayatın gizliliği adı altında bireylerin ırkı, siyasi düşüncesi, kökeni, dini, mezhebi, felsefi inancı ve güvenlik tedbirleri ile ilgi veriler yer almaktadır. Kişilerin sorumlulukları ve hakları olarak incelendiğinde ise verilerin amacına uygun olarak kullanıp kullanılmadığını bilmesi, üçüncü şahıslar ile paylaşılma durumunu, kanuna aykırı bir durumun olup olmamasının sorgulanması ve verilerin korunmasında gereken tedbirlerin alınıp alınmadığı ya da nasıl alındığı konusunda bilgi sahibi olma hakları bulunmaktadır.
 

#kvkk #kvkkdanışmanlığı #kişiselverilerinkorunmasıkanunu #danışmanlıkhizmeti #osgbhizmetleri #osgbfirması #apakosgb