KVKK Danışmanlık Firması - KVKK Uyum Danışmanlığı

KVKK Danışmanlık Firması - KVKK Uyum Danışmanlığı

Teknolojinin hızla geliştiği günümüz internet çağında alışverişler artık yüz-yüze değil internet ortamında yapılıyor. Müşteri ve satıcı birbirini görmeden dijital ortamda alışverişler gerçekleşiyor. Alışverişin sınır ötesine uzandığı günümüzde bir tıkla sipariş verilen ürünler adrese teslim ediliyor. İnternet alışverişleri kullanıcıların kişisel bilgilerini ve alışkanlıklarını takip etmeyi de kolaylaştırıyor. Kişisel verilerin doğru amaçlarla kullanılmaması ise birçok problemi beraberinde getiriyor.

APAK Akademi, KVKK Danışmanlık Firması olarak işletmelerde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun yapının kurulması ve uygulanması konusunda firmalara danışmanlık hizmeti veriyor.

KVKK Danışmanlığı İzmir

07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda kişisel verilerin işlenmesi ve düzenlenmesi ile ilgili yapılması gerenler açık ve net bir şekilde belirtilmiştir. Özel hayatın korunması son derece önemli olup gerçek ve tüzel kişilerin sorumlulukları, neyi, nasıl yapacakları KVKK’ da açıkça tarif edilmiştir. Özel hayatın gizliliği anayasa ile güvence altına alınmış, kişisel bilgiler özel hayat kavramı içinde kabul edilerek korunmasına karar verilmiştir.

İşletmelerin ihtiyacı olan KVKK’na uygun yapını kurulması ve işletilmesinde işletmelerin yanında olan APAK Akademi, işletmelerin veri hırsızlığına karşı kendi sistemini kurmasına yardımcı olmaktadır. Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sistemine otomatik veya manuel olarak kaydedilir. Bazı sistemlerde kayıt için kullanıcı onayı istenirken, bazı sistemlerde kayıtlar otomatik yapılmakta ve kötü amaçlı kullanıma açık hale gelmektedir. Düzenlemede ise kişisel verileri toplayan kurum veya kuruluşun etkin koruma için birtakım önlemleri alması gerektiği gündeme geliyor. Kişisel veriyi işleyen ve kaydeden işletmenin hesap verebilir bir siteme sahip olması yasal yükümlülük altına girmesini engellemiş oluyor.

KVKK Danışmanlığı için başvurabileceğiniz bir birim olan APAK Akademi, hukuksal ve teknik anlamda sorun yaşamayacağınız bir sistemle kişisel verileri en etkili şekilde korumanızı sağlıyor.

KVKK Danışmanlığı İş Süreci

KVKK danışmanlık hizmeti alan işletmelerde süreç aşağıdaki gibi işlemektedir. Bunlar;

  • Kişisel veri işleme envanteri hazırlama
  • Kişisel veri saklama ve imha aşamalarının belirlenmesi
  • VERBIS(Veri Sorumluları Sicili)’ne kayıt
  • Aydınlatma yükümlülüğü ve yerine getirme
  • Açık rızaların alınarak verilerin toplanması
  • Kişisel veri güvenliğinin sağlanması
  • Kişisel verilerin silinme prosedürünün belirlenmesi
  • Kişisel verilerin üçüncü kişilerle paylaşımı
  • Şikâyetler ve şikâyetlerin değerlendirilmesi

KVKK Danışmanlığı için APAK Akademi ile iletişime geçin ve en etkili KVKK Danışmanlık hizmetini alın.

KVKK Uyum Danışmanlığı İzmir

Şirketler için verilerin korunabilmesi ve saklanabilmesi son derece önemlidir. Teknik ve teknolojik tedbirlerin alınabilmesi için KVKK danışmanlık hizmeti almak gerekir. KVKK danışmanlığı kadar önemli olan KVKK uyum danışmanlığı ise KVKK Uyum Süreci Danışmanlığı olarak ta bilinmekte olup KVKK kapsamındaki tüm çalışmaları kapsar. Kişisel veri yönetimi bakımından işletmelere düşen görev ve sorumluluklar bellidir. Kişisel veriler, kimliği belirli veya belirlenebilir tüzel kişilere ait her türlü bilgi olup bunların hangi şartlar altında işlenip korunacağı önemlidir. KVKK uyum danışmanlığı kapsamındaki faaliyetler KVKK yasasına göre düzenlenmiş olup işletmelere özel çalışmaları kapsar.

İşletmelere özel KVKK uyum paketleri ile kaliteli bir KVKK uyum danışmanlığı hizmeti sunan APAK Akademi, KVKK ve GDPR (Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü)’yi kapsayan danışmanlık hizmetleri için güvenle başvuracağınız bir adrestir. Şirketin Türkiye sınırları içerisinde olması ve sadece Türkiye’de faaliyet göstermesi ve sadece KVKK uyumlu olması yeterli değildir. Aynı zamanda AB’nin veri koruma uygulamalarına da uygun olmalıdır. KVKK ve GDPR’i kapsayan uyum süreci danışmanlık hizmeti için hemen APAK Akademi ile iletişime geçin.