Kimler Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Olabilir?

Kimler Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Olabilir?

Üniversitelerin dört yıllık fakültelerinden mezun olanalar

Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, dolandırıcılık, sahtecilik, rüşvet ve inancı kötüye kullanma gibi suçlardan hürriyeti bağlayıcı bir ceza almayanlar

Yetkilendirilmiş yangın söndürme eğitim kurumlarından uygulamalı olarak eğitime katılım belgesinin aslını veya noter tasdikli onayını sunanlar

Yetkilendirilmiş tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi veren kuruluşlarda eğitime katılarak sınavda başarılı olup belgesini alanlar tehlikeli madde güvenlik danışmanı olabilir. TMGD sertifikası 5 yıl geçerlidir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının Sorumlulukları

Tehlikeli madde sektöründe iş güvenliği uzmanı olarak görev alacak bireylerin asıl amacı uluslar arası anlaşmalar ile belirlenmiş olan, sözleşmeler ve söz konusu sözleşmelerin içerdiği hükümlerin uygulanmasını denetlemektir. Bu yönü ile bakıldığında iş güvenliği uzmanının temel görevlerini şu şekilde inceleyebiliriz;

Öneri Sunmak; İş güvenlik uzmanı, görev aldığı işletme de çalışmanın olduğu ya da kör nokta olarak tabir edilen çalışmalardan uzak olan bölgeleri incelemeli ve gerekli görülen noktalarda iyileştirmeleri teklif etmekle yükümlüdür.

Eğitim Vermek; Güvenlik danışmanlarının üstlendiği bir başka önemli nokta ise, eğitim verme durumudur. Bir bakıma bir öneri olarak kabul edilebilen eğitimleri önerilerden farklı kılan asıl nokta, eğitimlerin zorunlu olarak uygulanması gerekliliğidir.

Elektronik Ortamda İbraz; İş güvenlik uzmanlarının çalışmaları elektronik ortamlarda paylaşılmalı ve tüm departmanlara ulaştırılmalıdır. Yıllık faaliyet raporları ve kayıtlarını hazırlayıp arşivlemek de yine tehlikeli madde güvenlik danışmanının sorumlulukları arasında yer alan önemli görevlerden biridir.

Patlamadan korunma dokümanı

Patlama; ortam sıcaklığına, nem ve ısıya bağlı olarak meydana gelen hızlı gaz genişlemesi ve yanma olayıdır. Gaz, toz, basınç, katı madde ve kimyasal madde patlamaları olarak farklı gruplarda incelenir. Patlayıcı ortamlarda iş güvenliği için gerekli tedbirlerin alınması zorunludur. İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğinde açıklandığı şekilde işyeri risk değerlendirmesi yapılarak gerekli önlemler alınır. Patlamadan korunma dokümanı işe başlanmadan hazırlanması gereken bir dosyadır. Patlamadan korunma dokümanında;

  • Patlama riski belirlenir ve değerlendirmesi
  • Alınması gereken önlemler
  • Asgari tedbirlerin uygulanacağı yerler
  • İşyeri ekipmanlarının iş güvenliği ve sağlığı yönetmeliğine uygunluğu belirtilir.

       #tmgd #patlamadanKorunmaDökümanı #izmirOsgbFirmaları #apak #osgbHizmetleri #osgb #apakOsgb