İzmir İşyerine Yönelik Eğitimler

İzmir İşyerine Yönelik Eğitimler

Temel eğitimler yanında ofis ve üretim çalışanlarına ortamla ve işi ile ilgili eğitimlerin verilmesi gerekmektedir. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 15.05.2013 / 28648 tarihi ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tüm çalışanları ilgilendiren genel eğitimler yanında çalışanın yaptığı veya yapacağı iş ve işyeri ortamı ile ilgili tehlikeleri ve korunma yollarını bilmesi iş sağlığı ve güvenliği bakımından son derece önemlidir.

İşyerine yönelik eğitimler işletmelerde yapılacak detaylı inceleme ve gözlemler sonrası firmaya özel hazırlanır. Küçük ve çalışan sayısı az olup çalışma bölümleri ne olarak ayrılmamış ve sorumluluklar tam olarak netleşmemiş olan işletmelerde bu eğitimlere tüm çalışanların katılması faydalıdır. İş ve çalışma bölümü olarak çizgi ve sorumlulukların net olduğu işletmelerde ise her bölüm çalışanları için ayrı eğitimler hazırlanır.

İşyerine Yönelik Eğitimler

İşle ilgili tehlikeleri bilmek ve bu tehlikelerden korunma yollarını öğrenmek son derece önemlidir. İşyerine yönelik eğitim olarak adlandırılan bu eğitimler henüz işe yeni başlamış veya başlayacak olan personelin işbaşı yani oryantasyon eğitiminin en önemli parçalarından biridir. Mevzuatta çalışanın iş veya bölüm değişikliği yaptığında yeni işi ve çalışma alanı ile ilgili tehlikeleri bilmesi ve bu tehlikelerden korunma yollarını öğrenmesi için eğitim verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

İşyerine yönelik eğitimlerde anlatılan konular çalışanın iş sağlığı ve güvenliği için olup anlatılanlar çalışan tarafından dikkatle dinlenmeli ve uygulamada ihmale yer verilmemelidir. İşyerine yönelik eğitimler, iş sağlığını ilgilendiren zararlı alışkanlıklar, alerji ve hatalı ilaç kullanımı gibi konularda da işletmeye özel eğitimler hazırlayan APAK OSGB, çalışanların bilinçlenmesini sağlaya etkili eğitim programı ve içerikleri ile sektörde ilk tercihler arasındadır.

İşyerine Yönelik Eğitimin Faydaları

İşyerine yönelik eğitimler temel eğitimleri tamamlayan ve işletmeye özel içeriği ile iş kazalarının önüne geçerek verimliliğin artmasını sağlayan eğitimlerdir. İşyerine özel eğitim sonrası çalışanlar çok daha fazla bilgi sahibi olmakta, çalışanın kendine olan güvenini arttıran eğitimlerle işyerine bağlılık ta artmaktadır.

İşle ilgili tehlikeleri öğrenen ve gerekli tedbirleri alarak çalışan personelin verimliliği artmakta, doğrudan iş sağlığı ve güvenliğini etkileyen eğitimler sayesinde çalışanlar çok daha güvenli bir şekilde çalışmaktadır. İş kazaları ve meslek hastalıkları çalışanların hayatını etkileyen talihsiz olaylardır. Bu durumdan hem işçi hem de işveren etkilenir. Çalışan için iş kazası veya meslek hastalığı geçirmek demek sağlığının tehlike altına girmesi demektir. İşveren için tazminat olayı, işgücü ve zaman kaybı gibi maliyetler ise hiç istenmeyen durumlardır. Oryantasyon eğitimleri ile işe yeni başlayan veya bölüm değiştiren personele işyerine yönelik eğitimler veren APAK OSGB, işyerine yönelik eğitimlerle çalışanların iş ile ilgili tehlikelerden korunması sağlanmaktadır.

İşyerine Yönelik Eğitim İzmir

İşyerine yönelik eğitim almak isteyenlerin ihtiyaçlarını karşılayan APAK OSGB, işletmelere özel hazırladığı işyerine yönelik eğitim programları ile İzmir ve çevresinde ilk tercihler arasındadır. İzmir ve Türkiye'nin ilk Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden biri olan firmamız, 05.10.2011 tarih ve125 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurumsal bir firmadır.

İş sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere işletmelerin ihtiyacı olan tüm eğitimlerde alanında uzman kadrosu ile hizmet sunan APAK OSGB, kurulduğu günden bu yana kesintisiz ve kaliteli hizmetleri ile adını duyurmaktadır. İşyerine yönelik eğitim ihtiyaçlarında bizimle iletişime geçebilir, işbaşı ve oryantasyon eğitimleri başta olmak üzere ihtiyacınız olan işyeri eğitimlerini deneyimli bir kadroya sahip APAK Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’nden alabilirsiniz.