İzmir Ergonomi Eğitimi

İzmir Ergonomi Eğitimi

Çalışma ortamının çalışanlarla daha uyumlu hale gelmesi için yapılan iyileştirme ve çalışmalar bütünü olan ergonomi, bireylerin çevre ile uyumu olup işletmeler için son derece önemlidir. Çalışma ortamında ergonominin göz ardı edilmesi çalışan ve işveren açısından ciddi sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Çalışanları birçok rahatsızlıktan korumaya yönelik bir eğitim olan ergonomi eğitimi, özellikle kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının önlenmesinde etkilidir.

Ergonomi Eğitimi Nedir?

Kelime anlamı “iş bilimi” demek olan ergonomi eğitimi, çevrenin insanla uyumlu olması ve birçok rahatsızlıktan korunması için yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Özellikle insan-makine ilişkisinde verimliliği üst düzeye taşıyan ergonomi eğitimi sonrası çalışan verimliliği artmakta, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen koşulların iyileştirilmesi sonrası olası rahatsızlık riskleri ortadan kaldırılmaktadır.

Ergonominin dikkate alınmadığı çalışma ortamlarında çalışan sağlığının bozulma riski yüksek olup ergonomi eğitiminin alınması son derece önemlidir. İş görme yeteneğinin yitirilme riski, meslek hastalığı ve sonrasında yaşam kalitesinin olumsuz etkilenmesi ergonominin dikkate alınmadığı bir çalışma ortamında olası risklerdir. Gerek üretim ve işletme gerekse çalışanı korumaya yönelik olan ergonomik çalışma ortamının oluşturulmasında ergonomi eğitiminin rolü tartışılmazdır.

Alanında deneyimli ekibi ile işletmelere ergonomi eğitimi hizmeti sunan APAK OSGB, yatırımların kısa sürede amorti edilmesini sağlayan etkili ve işletmeye özel ergonomi eğitimleri için güvenle başvurulan bir adrestir.

Ergonomi Eğitimi İzmir

İzmir ve çevresinde işletmelere ergonomi eğitimi hizmeti sunan APAK OSGB, standart ergonomi kriterleri yanında işletmelere özel ergonomi eğitimleri ile sektörde ilk tercihler arasındadır. İşletme daha önce yapılan gözlemleri dikkate alan ekibimiz, söz konusu gözlem ve çalışmaları eğitime dâhil ederek eğitim içeriğini şekillendirmekte, işverenle yapıla işbirliği sonrası işyerlerinde daha ergonomik bir çalışma ortamının oluşturulması için öneriler sunmaktadır.

Ofis ortamı ve üretim ortamında ergonomik bir çalışma ortamı için ihtiyacınız olan ergonomi eğitimini APAK OSGB’nin deneyimli ekibinden alabilirsiniz.

İzmir Ergonomi Eğitimi İçeriği

İş kazası ve yaralanmaların önlenmesi, gereksiz yorgunluğun önüne geçilmesi, işe devamsızlığa neden olan kaza ve rahatsızlıkların ve buna bağlı tazminatların en aza indirilmesi, zaman kaybının engellenmesi, verililiğin arttırılması, çalıma ortamında konfor ve güvenin sağlanması ve üretkenliğin en üst düzeye çıkarılması için ergonomi eğitimi verilmektedir.

Ergonomi eğitiminin içeriği aşağıdaki gibidir;

  • Ergonomi tanımı ve etkileri
  • İşletme risk faktörleri (çalışma pozisyonu, sıcaklık, kuver gereksinimi v.s.)
  • Vücut çalışma konumu ve postları (görüş açısı, vücut konumu)
  • Çalışma ortamı çevre koşulları (aydınlatma, ısı, titreşim, gürültü)
  • Ofis çalışanlarının kas-eklem rahatsızlıkları hakkında bilgilendirilmesi
  • Ofis araçlarının ergonomik yerleşimi ve kullanımı
  • Doğru postur duruşu ve oturma eğitimi
  • Bel, boyun, sırt ve diz ağrısı gibi kas-eklem ağrılarının nedenleri ve alınması gereken önlemler
  • Ofis çalışanları için egzersiz eğitimi

Kas-sistem bozukluğuna neden olabilecek riskleri ortadan kaldırmak amacı ile verilen ergonomi eğitimi, çalışma koşullarını iyileştirmek isteyen tüm işletmelerde verilmektedir.

Ergonomi Eğitim Süresi

Ergonomi eğitimi işletmelerde 1 günde verilmekte olup, işletmeye özel ergonomi eğitimi için APAK OSGB ile iletişime geçebilirsiniz. Eğitime tüm çalışanlar katılabilir. Katılımcılara eğitim sonrası katılım belgesi verilmektedir.

4857 Sayılı İş Kanununda İş Sağlığı ve Güvenliği gereği işveren çalışan sağlığının ve güvenliğinin korunması için ergonomi eğitimi aldırmak ve gerekli iyileştirmeleri yaptırmakla yükümlüdür. Eğitimler mavi ve beyaz yakalılara verilmektedir. Amaç iş sağlığı ve güvenliği için gerekli uygun çalışma koşullarının oluşturulması ve olası risklerin ortadan kaldırılmasıdır. Deneyimli kadrosu ile işletmelere ergonomi eğitimi veren APAK OSGB, yılardır sektörde hizmet sunan işinin ehli bir ortak sağlık ve güvenlik birimidir.