İzmir Diğer Sağlık Personeli Hizmetleri

İzmir Diğer Sağlık Personeli Hizmetleri

İşyeri hekimi ile birlikte çalışan diğer sağlık personeli (DSP), çalışan sayısı 10 ve üzeri ÇOK TEHLİKELİ SINIFTAKİ işyerlerinde görev alan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan sertifikalı kişilerdir. Hemşire ve acil tıp teknisyeni (paramedik) olanlar sertifikasyonu tamamladıktan sonra diğer sağlık personeli olarak işyeri hekimi ile birlikte çalışabilir.

Diğer Sağlık Personeli Görevleri

Diğer sağlık personeli olarak çalışanların görevleri şunlardır;

  • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte koordineli bir şekilde çalışmak, veri toplayıp gerekli kayıtları tutmak
  • Çalışanların sağlık durumu ve çalışma öykülerini ilgili formlara yazmak ve muayene sırasında işyeri hekimine yardımcı olmak
  • İlk yardım hizmetlerini organize etmek ve uygulamada işyeri hekimi ile birlikte çalışmak
  • Çalışanlara işyeri hekimi ile birlikte sağlık eğitimi vermek
  • İşyeri binasının ve eklentilerin genel hijyen şartlarına uygunluğunu takip etmek
  • İşyeri hekiminin verdiği iş sağlığı ve güvenliği görevlerini yürütmek
  • İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği görevlilerine destek olup onlarla işbirliği yapmak

İşyeri hekimi ile birlikte koordineli olarak çalışan diğer sağlık personeli, işyeri hekimi olmadığı zamanlarda çalışan sağlığını gözeten sağlık personelidir.

İzmir Diğer Sağlık Personeli Çalışma Süreleri

Çok Tehlikeli Sınıfta ve çalışan personel sayısına göre diğer sağlık personelinden ayda kişi başına alınması gereken hizmet süreleri şu şekildedir:

TEHLİKE SINIFI            PERSONEL SAYISI      KİŞİ BAŞI AYDA ALINMASI GEREKEN HİZMET

Çok Tehlikeli Sınıf       10-49                          10 dk

Çok Tehlikeli Sınıf       50-249                        15 dk

Çok Tehlikeli Sınıf       250 ve üzeri                20 dk

İşyeri hekimlerinin tam süreli olarak çalıştığı işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir. Fakat iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulması için işyerlerinde işyeri hekimi veya işverenin talep etmesi durumunda diğer sağlık personeli görevlendirilebilir.

Diğer Sağlık Personeli Hizmeti İzmir

Çok tehlikeli sınıfında olup personel sayısı olarak tam zamanlı işyeri hekimi bulunduran işletmelerde diğer sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu yoktur. ISG hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş hemşire, acil tıp teknisyeni ve sağlık memurları diğer sağlık personeli olarak görev almakta, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği diğer sağlık personeli çalıştırmak zorunda olan işyerlerinde görev almaktadır.

Diğer sağlık personeli hizmeti almak isteyenlerin ihtiyaçlarını karşılamada hızlı ve kaliteli hizmetleri ile ilk tercihler arasında yer alan APAK OSGB, yıllardır sunduğu iş sağlığı hizmetleri ile bölgenin lider firmasıdır. OSGB hizmetleri arasında İzmir diğer sağlık personeli hizmetleri de bulunan firmamız, deneyimli işyeri hekimleri ile birlikte çalışan diğer sağlık personelleri ile sektörde önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır.

Diğer Sağlık Personeli Hizmeti İçin Doğru Adres

İşyeri hekimi ile birlikte koordineli bir şekilde çalışarak işletme çalışanlarını iş sağlığı ve güvenliği olarak çok daha iyi yerlere taşımaya yardımcı olan hemşire, acil tıp teknisyeni ve sağlık memurları, diğer sağlık personeli çalışanlarıdır. APAK OSGB, diğer sağlık personeli ihtiyacınızı karşılamaya hazır bir birim olarak OSGB hizmetleri için güvenle başvuracağınız bir adrestir.

Bakanlıkça belgelendirilmiş deneyimli diğer sağlık personeli için APAK OSGB’ye başvurabilir, hemşire, sağlık memuru, çevre sağlık teknisyeni ve acil tıp teknisyeni diplomasına sahip diğer sağlık personellerini işletmenizde görevlendirebilirsiniz. Ağır sanayiden yapı sektörüne, hastanelerden maden sektörü ve gıda sektörüne kadar birçok sektöre diğer sağlık hizmeti sunan firmamız, zorunluluk kapsamında olsun veya olmasın ihtiyacınız olan sağlık personeli için güvenle başvuracağınız bir adrestir.