İşyeri Hekimliği

İşyeri Hekimliği

Ülkemizde yürürlükte bulunan yasalar uyarınca işletmelerin işyeri hekimliği uygulaması İSG( İş Sağlığı ve Güvenliği)  ve OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) yönetmelikleri gereği zorunlu bir uygulamadır. Bu çerçevede özellikle işyeri güvenliği risk analizi sonuçlarına göre belirlenen kriterlerin gereğini yerine getirmek üzere tasarlanan işyeri hekimliği firmalar açısından hayati öneme sahiptir.

Öncelikle çalışma yaşamı içerisinde aktif bir şekilde yer alan personelin gerek fiziksel gerekse ruhsal sağlıklarının korunması ve gözetilmesini amaçlayan bu uygulamada işyeri hekimi olarak görevlendirilen kişi tarafından sürdürülen çalışmalardan elde edilen bulguların direkt olarak ilgili bakanlıklarla paylaşılmasına kadar geniş bir alanı kapsar.

Bu bağlamda Apak Osgb olarak sizlere sağlanan profesyonel İşyeri Hekimliği uygulamaları hem kanuni yükümlülüklerinizin yerine getirilmesinde hem de çalışanlarınızın sağlığının korunması bakımından büyük bir sorumluluktan kurtaracaktır. Sonuç itibariyle tüm bu uygulamalar ticari hedeflemeleri bulunan işletmelerin ileride doğabilecek tüm olumsuzluklara karşı güvencesi durumundadır.

İşyeri Hekimliği İşletme Açısından Önemli Görevler Üstlenir

Bu noktada çok önemli bir hatırlatma yapalım işyeri hekimliği sanıldığı gibi sürekli olarak mevcut işyerinde bulunan ve genel olarak klinik muayene yapan bir görevli değildir. Genel olarak belirlenmiş günlerde gerçekleştirilen sağlık kontrollerinde çalışanların işyerindeki atmosferden kaynaklanan bir takım tehditlere maruz kalıp kalmadıklarının kontrolü amaçlanmaktadır.  Bu durumda işyeri hekiminin görevlerini şöyle özetleyebiliriz;

  •     İş yeri çalışanlarının ruhsal ve bedensel yapılarını tehdit eden her türlü unsura karşı iş sağlığı ve güvenliği kapsamında işletme yetkililerini bilinçlendirmek
  •     İşyerinde oluşturulan sağlık hemşiresi veya personeli ile birlikte çalışmak
  •     Mevcut çalışmalarını ilgili bakanlıklarla paylaşarak iş yerinin yasal kriterlere uygunluğunu beyan etmek
  •     Daha önceden belirlenmiş bir çerçevede periyodik olarak çalışanları muayene etmek
  •     İş sağlığı gözetimi ve denetlemesi defterinin tutulması
  •     Çalışanlara yönelik olarak genel sağlık konularında eğitim vermek

Olarak sıralanabilir.

Genel konjonktürde iş yeri hekimliğini firmaların ve çalışanlarının sağlık alanındaki kontrolörü, danışmanı ve aynı zamanda sağlık rehberi olduğu söylenebilir. Lütfen işyeri hekimliği ile ilgili sormak istediklerinizi bu alanda sizlere profesyonel hizmetler sunan firmamıza ulaştırmaktan çekinmeyiniz. Bu güne kadar yüzlerce firmaya sunduğumuz benzeri hizmetlerden en avantajlı fiyatlarla sizlerinde yararlanmasını isteriz. Apak Osgb Risk Analizi ve Eğitim hizmetlerinde sizlere sadece bir telefon uzaklığındadır. Kuruluşumuzu tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

#işyerihekimliği #osgbhizmetleri #izmirosgb #apakosgb #işsağlığı