ISO 27001 DANIŞMANLIĞI

ISO 27001 DANIŞMANLIĞI

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Danışmanlığı bilgilerin korunmasını sağlamakta, yasa dışı yollar ile erişimi kısıtlamakta ve güvenlik kontrollerini gerçekleştirmektedir. Bu danışmanlık hizmeti ile işletmenizde risklerinizi azaltabilir, süreklilik sağlayabilir ve işlerinizi fayda kavramı adı altında gerçekleştirebilirsiniz. ISO 27001 ile işletmenizde çalışan personelleriniz ile farkındalığı arttırarak eğitimler ile birlikte sürdürülebilir yönetim sistemini kurabilirsiniz. Danışmanlık hizmeti ile birlikte müşterilerin sitem ile uyumlu çalışabilir duruma gelmesi için gereken tüm koşullar sağlanmaktadır. Bu koşullar kimi zaman eğitim, analiz, test ve uygulama çalışmaları olabilmektedir. Bu koşulların sağlanması ile danışmanlık hizmetinde bilgi yönetimi olarak tüm bilgilerin bütünlüğü ve kullanılabilirliği olarak güncel tutulmakta ve gizlilik maksimum düzeyde sağlanmaktadır.

Bilgi güvenliği kurum, kuruluş ve işletmelerin çalışmalarının sürekliliğinin sağlanmasında, sorunların önüne geçilmesinde ve olabilecek tehlike ve tehditlere karşı verileri korumayı amaçlamıştır. Bu veriler uzun süreli çalışmalar sonucu oluşmaktadır. Bu veriler arasında; müşteriye ait bilgiler, ticari bilgiler, muhasebe bilgileri gibi birçok veri bulunmaktadır. Bu sebeple verilerin her geçen gün artması tehlikenin de her geçen gün artması sorununu birlikte getirmektedir. Kötü niyetli birey ya da kuruluşlar tarafından gerçekleşen bilgi hırsızlığına karşı her an güncel bilgilerin gizliği ve korunmasında maksimum çaba gösterilmelidir. Bu durumda yapılması gerekenleri belirterek işletmeye pusula olan alanında uzman danışmanlardan destek almak hem birey açısından hem de işletme açısından günümüzde alınması zorunlu hale gelen hizmet olmuştur.

ISO 27001 Danışmanlığında Verilecek Hizmetler Nelerdir?

 • Bilgilerin sınıflandırılması ve tehlike arz eden verilerin belirlenmesi,
 • Gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlük ilkelerinin değerlendirilmesi,
 • Tehlike yaklaşımı için planların belirlenmesi,
 • Tehlikelerin konumlandırılması,
 • Tehlikelerin üst birimlere bildirilmesi,
 • Üst birim tarafından analizin sağlanması ve planların hazırlanmaya başlanması,
 • Tehlike planındaki kontrollerin sağlanması,
 • Dokümantasyon hazırlama,
 • Kontrolleri sağlama,
 • İç tetkik,
 • Kayıtları oluşturma,
 • Yönetimin son halini gözden geçirmesi yer almaktadır.

Danışmanlık hizmetinin sağlanması halinde oluşacak faydalar ise; tehlikelerin takibi, verilerin belirlenmesi, tehlike karşısında uygulanacak olan politikanın analizi, gizliliğin sağlanması, bütünlüğün sağlanması, sürekliliğin sağlanması, iş farkındalığının oluşturulması, kaynakların kullanımı, yasalara uygunluk durumu, denetlenebilir olması ve bilgi güvenliğine olan desteği kapsamaktadır.

ISO 27001 Bilgi Yönetim Sistemi

ISO 27001 ile kurum, kuruluş ya da şirketler bilgi türlerini belirlemesinin ardından bu türlere uygun destek talepleri oluşturmaktadır. Ardından bu talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda uygulama planı oluşturulmakta ve gerekli kontrollerin sağlanmasının ardından işlem gerçekleşmektedir. Ancak bu süreç boyunca riskleri an aza indirecek planlar oluşturulmalıdır. Bu noktada danışmanlık hizmeti ortaya çıkmaktadır. Gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlük garantiye alınarak bilgelerin çalınması önlenmektedir. Bu teknik kurumsallaşma yolunda ilerleyen kuruluşlar açısından sistemin olmazsa olmazı haline gelmiştir. Yöntem, gelişen teknolojiyle birlikte zorlaşan güvenli bilgi konusunda alt yapıyı güvence altına almak ve mevcut bilgelerin sürekliliğini sağlamak için oluşturulmuştur.

Kurum, kuruluş ya da işletmelerin ihtiyaç ve risklerinin belirlenmesinin ardından uygun önlemler alınarak çalışmalar sürdürülmektedir. Bilgi güvenliği sadece teknolojinin ilerlemesi sonucu risk oluşturmamaktadır. Aynı zamanda yasal, yönetsel ve organizasyonel çalışmaların da sürekli takip ediliyor olması gerekmektedir. Aksi takdirde bilgi güvenliği tekrar tehlike altına girebilmektedir. Bu konuda kurum, kuruluş ya da işletme ile birlikte ortak çalışma gerçekleştirilmelidir. Kısa sürede oluşturulan Bilgi Yönetim Sistemi ile gerekli inceleme sağlanmakta ve iyileştirme çalışmalarına başlanmaktadır. Bu doğrultuda gerçekleştirilen planlar doğrultusunda bilgi güvenliğini tehlikeye atacak bir durum oluşmasının önüne geçilecek ve engellenecektir. Unutulmamalıdır ki tüm bu çalışmalar mutlaka danışmanlık hizmeti alınarak gerçekleştirilmelidir. Aksi takdirde riskler krize dönecektir.

#bilgilerinkorunması #ıso27001 #bilgilerinçalınmasınıönlemek #danışmanlıkhizmeti #bilgigüvenliğidanışmanlığı #apakosgb #osgbizmir  #osgbfirmalari