İSG Nedir Ne İş Yapar?

İSG Nedir Ne İş Yapar?

iş kazaları neticesinde meydana gelen ölümler maalesef ülkemizde de sıklıkla yaşanıyor işte bu kazaların önüne geçmek için yasal olarak alınan tedbirlerden İSG nedir ne iş yapar? Konularında sizleri aydınlatmaya çalışacağımız yazımız aslında her işletmenin bilmesi gereken standartlardır. Öncelikle yasalarımız işçi çalıştıran her işyerinde mutlak surette bir tehlike söz konusu olduğunu kabul eder ve işletme sade bir işçi bile çalıştırsa yasal yükümlülük artık onun içinde geçerli hale gelir. Bu işletme bir çay ocağı, hatta bir büfe bile olabilir. Yani yanlış bir algı içerisinde “benim işletmem çok küçük ve sadece bir işçi çalıştırıyorum, bu yüzden benim yasal bir zorunluluğum olamaz” gibi bir düşünce tamamen yanlış ve sonuçlarına işletme sahibinin katlanacağı büyük bir sorumluluktur. Yasalarımız gayet açık bir şekilde bu kriterleri koyarak işletmeleri bir takım güvenlik tedbirlerini almaya zorunlu kılmıştır. Bir çalışanın genel olarak sağlıklı kalabilmesi için sürdürülen çalışmaların kastedildiği İSG (iş sağlığı ve güvenliği) bireyleri, Sosyal, Psikolojik ve Fizyolojik anlamda her yönden korunmasını hedefliyor.

İSG Standartları İşletmelere Sorumluluk Yüklüyor

İş sağlığı ve güvenliği denildiğinde aslında bir işletmenin aklına gelmesi gereken ilk soru “benim işletmem ne tür riskler içeriyor” olmalıdır. Dolayısıyla İSG standartları bir işletmenin öncelikle bu soruların yanıtlarını aramasını ve tespit ettikten sonra bu riskleri ortadan kaldırmasını isteyen bir yaklaşımdır diyebiliriz. Bunun aksine bir durumun ise ağır para cezaları ve hatta hapis cezasına kadar uzanabilecek bir takım yaptırımları gündeme getireceği asla unutulmamalıdır. Bu noktada hemen bir kısa hatırlatma yapalım; az tehlikeli sınıfta yer alan ve işçi sayısı 50’den az olan işletmelere bir esneklik tanınarak şimdilik İSG kapsamında diğer işletmeler uygulanan prosedür bu tarife uyan işletmelerden talep edilmemektedir.

İş Sağlığı ve GüvenliğiUygulamaları İçin Bizlerden Destek Alabilirsiniz

Genel çerçevede bir tanımlama yapmak gerekirse iş sağlığı ve güvenliği kavramını 3 ana başlık altında algılamak gerekiyor. Bu başlıkları;

  1. Çalışanların her bakımdan güvenliklerini sağlamak (psikolojik sağlık dâhil olmak üzere )
  2. Üretimin sağlıklı şekilde gerçekleşmesini sağlamak
  3. İşletmenin en verimli şekilde işleyişini güvenli hale getirmek

Olarak kabul edebiliriz. Görüldüğü gibi iş sağlığı ve güvenliği kavramı sadece çalışanların güvenliklerini sağlamakla sınırlı olmayın aynı zamanda işletmeyi risklerden korumak ve üretimi en sağlıklı şekilde gerçekleştirmek olarak anlamak gerekiyor. Lütfen İSG yani iş sağlığı ve güvenliği kriterleri ile ilgili olarak sormak istediklerinizi sizlere profesyonel hizmetler sunan firmamızdan sormaktan çekinmeyiniz. Esenlikler diliyoruz.

#isgNedirNeİşYapar #isgStandartları #isg #osgbHizmetleri #osgbFirmaları #osgbİzmir #apakOsgb