İSG Eğitimleri Neden Gereklidir?

İSG Eğitimleri Neden Gereklidir?

İSG Eğitimleri Neden Gereklidir?

Bilgi ve teknoloji çağını en üst seviyesinde yaşayan insanlık ister bireysel ister ticari yaşantısını mevcut standartlarda uygulamak zorunda. Bu çerçevede çalışma koşullarını düzenleyen İSG eğitimleri neden gereklidir? Sorularının firmalar tarafından sıkça gündeme getirilmesi bu konuda oldukça önemli bilgi eksikliği yaşandığını gösteriyor. Bu noktada iyi anlaşılması gereken konu OSGB standartlarının belirli bir yasal çerçevede sistematik içerisine oturtulduğu ve bu konseptte verilen isg eğitimlerin firma açısından ne kadar hayati bir öneme sahip olduğudur. İş yerinde ortaya çıkabilecek bir risk herkesten önce o riske maruz kalacak kişi, yani çalışan tarafından en sağlıklı şekilde gözlemlenir ve tespit edilir.

 

İSG Eğitimleri Çalışanınızı Bilinçlendirmek İçin Yapılıyor

Eğer bizzat çalışan tarafından tespit edilen bu tehlikeye karşı bir takım önlemler geliştirilmez ise bu riskin gerçeğe dönüşmesinde kanunlar nazarında çalışanın direkt bir sorumluluğu bulunmaz. Yasal olarak tüm sorumluluk işletme sahiplerine yüklenmiştir ve sonuçta bu tedbirleri tek başına çalışanın alması beklenemez. Sözgelimi üretimde kullanılan bir makinenin arızalı olduğunu firma sahibine ileten çalışan bu makinenin tamirinden sorumlu tutulamaz. Dolayısıyla çalışanın işyeri sahibine arıza hakkında bildirim yapmanın dışında bir sorumluluğu yoktur. Bu örnekler elbette ki çoğaltılabilir, fakat burada iyi anlaşılması gereken husus iş yeri çalışanının olası bir tehlikeyi hissetmesini sağlayacak isg eğitimlerinin firmalar açısından bir zaman kaybı olmadığı, bilakis eğitimli bir çalışanın tüm tesisi ve içerisinde bulunan herkesin hayatını kurtarabileceği gerçeğidir.

 

OSGB Firmaları Bu Eğitimi Zaten Sağlıyor

Üstelik firmanın genel risk analizi değerlendirmelerinin ardından gerçekleştirilen bu eğitimler otomatik olarak OSGB firmaları tarafından sağlandığı için firmanın ilave bir enerji harcamasına gerek yoktur. Bu noktada hatırda tutulması gereken işletmede İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) standartlarının sağlanmasında bu eğitimlerin önemli bir payı bulunduğu ve iş kazaları ile meslek hastalıklarının önlenmesinin ilk basamağı olduğudur. Firma sahibinin veya yöneticilerinin yoğun çalışma koşullarında kaynaklanan nedenlerden dolayı aksaklıklardan haberdar olmamasının kanunen bir geçerliliğinin bulunmadığı şartlarda, çalışanların eğitimlerinin, yetişmesi gereken siparişler veya üretime ara verilemeyeceği gibi bir takım mazeretlerle engellenmesi çok büyük risk alınması anlamını taşıdığı asla unutulmamalıdır.  

 

#isgeğitimleri #işsağlığıvegüvenliği #osgb #osgbfirmaları #osgbhizmetleri #apakosgb #işsağlığıeğitimi #işsağlığıuzmanı