İSG Dış Denetimi

İSG Dış Denetimi

İSG Dış Denetimi

Bilindiği üzere yürürlükte bulunan kanunlar işyerlerini çalışanlar açısından daha güvenli hale getirmek için emredici hükümlerle işletmelerden belirli kurallara uymasını istemektedir. Bu çerçevede gerçekleştirilen İSG dış denetimi aslında yasal mercilerin istediği kriterlerin yerine getirilip getirilmediğinin belirlenmesi amacını taşır. Dolayısıyla bakanlık özel şirketler tarafından yasal mevzuatın işyerlerinde tam anlamıyla gerçekleştiğinin bir kontrolü mahiyetindedir. Konuyu açmak gerekirse bir firma kanunlar nazarında kendisinden istenilen ölçüde bir çalışma atmosferi yarattığını ibraz etmeden önce şartların tamamlandığını anlayabilmesi gerekir işte bu noktada OSGB kuruluşları devreye girerek OSGB kuruluşları devreye girerek firmanın yasal prosedürü eksiksiz bir şekilde yerine getirmesini sağlıyor diyebiliriz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Dış Denetim Hangi Aşamalardan Oluşuyor

Her şeyden önce firma yapısının tam olarak hangi tehlike sınıflandırmasında olduğu veya kanunlar nazarında hangi statü içerisinde bulunduğu önceden belirlenmek durumundadır. Dolayısıyla iş sağlığı ve güvenliği dış denetimi bu kriterler çerçevesinde ele alınır. Ancak genel bir ifade ile maddeler halinde bir tanımlama yapmak gerekirse;

  • Firma yapısı tam olarak tespit edilir
  • Bununla ilgili bir açılış toplantısı gerçekleştirilir
  • Denetimi yapacak olan ekibe firma tarafından kimlerin eşlik edeceği belirlenir
  • Denetim çalışması yapılır
  • Çalışmaya istinaden bir rapor hazırlanır
  • Kapanış toplantısı yapılarak bu işlem sonra sonlandırılmış olur.

Maddelerimizden anlaşılacağı gibi bu çalışma tamamen firmanın kanuni yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği ile alakalı bir kontrolü söz konusudur. Yapılan denetimlerde firmanın içerisinde bulunduğu konsepte göre risk analizi, çalışanların özlük bilgilerinin yer aldığı dosyalar, personele ait sağlık raporları ve yine çalışanlara yönelik eğitimler incelemekte ve işletmeye denetimlerde görülen eksiklikler bildirilerek giderilmesini sağlamaktadır.

İSG Dış Denetimi İçin Bizlere Başvurabilirsiniz

Eğer sizlerde yasal sorumlulukların işyerinizde sağlandığından emin değilseniz? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş firmamız ile irtibat kurmanız durumunda dış denetim çalışmalarınızı birlikte yürütebileceğimizi ifade etmek isteriz.  Çünkü bizzat yasal kurumlar tarafından yapılacak kontrollerde görülecek eksikler firmanın birtakım cezai yaptırımlarla karşılaşmasına neden olabilmektedir. Böylesine hassas bir konuda mutlaka danışmanızı ve firmamızdan dış denetim hizmetleri alarak hatasız bir süreci garantilemenizi tavsiye ediyoruz.  Dolayısıyla konu ile ilgili olarak detayları öğrenmek için sayfamızdaki telefon numaralarını günün her saatinde arayabilirsiniz. Sizleri cevaplamaktan büyük mutluluk duyacağız esenlikler diliyoruz.

#isgDışDenetim #işSağlığıVeGüvenliği #dışDenetim #osgbkuruluşları #dışDenetim #çalışmaVeSosyalGüvenlikBakanlığı #firmaYapısı #statü #kanunlar #denetim