İSG Danışmanlığı

İSG Danışmanlığı

İSG Danışmanlığı

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çalışma şartlarını düzenleyen birçok yasa bulunuyor. Bunlardan en önemlisi hiç kuşkusuz iş sağlığı ve güvenliği yasası ve bu yasayı İSG danışmanlığı hizmetleri alarak takip etmekte büyük yarar bulunuyor. Çünkü bu kanuna aykırı hareket etmek bir bakıma işletmenin maddi&manevi büyük sorumluluk alması anlamını taşıyor. Üstelik yasayı bilmemek suçu ortadan kaldırmadığından firmayı her bakımdan son derece zora sokacak durumlar ile karşılaşılması çok büyük ihtimaldir. Dilerseniz öncelikle bu yasayı tanıyalım. 6331 sayılı kanun aslında genel olarak bir işletmede karşılaşılabilecek her türlü tehlikeyi risk analizi yaparak önceden tespit etmek ve buna göre bir takım önlemler almak olarak değerlendirilebilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Bir İşçi Çalıştıran İşletmeyi Bile Kapsıyor.

İşletmenin kendi geleceği için çalışmanın sürdürüldüğü ortamın güvenlikli olması üretimin de sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini sağlıyor. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği yasasına uygun hareket etmek aslında işletmenin yararına olan bir durumdur ve bugün için vazgeçilemez bir kavramdır. Başta çalışan işçiler olmak üzere bizzat işyeri sahipleri ve işi gereği bu işletmede çeşitli dönemlerde bulunanları tehlikelerden korumak yine işletme sahiplerine düşmektedir. Üstelik yasanın gerekliliklerinin yerine getirilmesinin ardından devam edecek sistemli ve sürekli gözetim sayesinde güvenli ortamın sürekliliği korunmak zorundadır.

 İSG Kanunu 2013 Yılından Bu Yana Yürürlükte

1 Ocak 2013 yılından itibaren tüm firmalar çalıştıkları ortamda riskleri belirleme ve tehlikeleri bertaraf edilmesi adına risk analizi yapma zorunluluğu getiren İSG kanunu çalışanların temel iş sağlığı güvenliği eğitimi almasını, işe giriş sağlık muayene raporları gibi birçok maddeyi kapsıyor.  Tehlike sınıfına göre belirlenen bu yasanın devam eden kriterlerine göz atmak gerekirse

  1. Az tehlikeli,
  2. Tehlikeli
  3. Çok tehlikeli

Sınıfına dâhil edilen işyerleri tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfındaysa bir çalışanı olsa bile hizmet almak zorunda. Az tehlikeli sınıfta ise 50 kişi veya üzerinde işçi çalıştırıyor ise bir iş güvenliği uzmanından kendi alanlarında hizmet almak zorundadır.  Bunun dışında yine aynı statüde işletmenin bir işyeri hekimi ile diğer sağlık personelini istihdam zorunluluğu getiren yasa, bu hizmetleri dışarıdan satın alma esnekliği sağlamıştır. İşte bu esneklik çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşumuzdan profesyonel İSG danışmanlığı hizmetleri alabileceğinizi belirtmekten mutluluk duyuyoruz. Konu ile ilgili olarak aklınıza takılan tüm soruları web sayfamızda yer alan telefonlar üzerinden bizlere aktarabilir ve detaylı bilgi talep edebilirsiniz. Esen kalınız.

#isgDanışmanlığı #isgHizmetleri #İsgKanunu #işSağlığıVeGüvenliği #sağlık #tehlikeSınıfı #ÇalışmaVeSosyalGüvenlikBakanlığı