İş Yeri Hekimi Hangi Görevleri Yapar?

İş Yeri Hekimi Hangi Görevleri Yapar?

Yasal dayanağını 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunundan alan iş yeri hekiminin yetki ve sorumlulukları hakkındaki yönetmelik aslında işverenin rolünü açıkça beyan ediyor.  İşyerinde çalışanların ve bizzat işverenin hastalık ya da kaza risklerinden koruyabilmek adına geliştirilen bu kanun dünya çapında etik çalışma yaşamı prensipleri doğrultusunda hazırlanmıştır.  Bu çerçevede işveren nasıl bir metot izleyerek kanuni sorumluluklarını yerine getirir ve iş yeri hekimi hangi görevleri yapar? Gibi soruların yanıtlarını açıklığa kavuşturacak yazımızın dikkatli şekilde okunmasını öneriyoruz.

İş Yeri Hekiminin Görevleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Tamamen işyeri hekiminin görevleri ve sorumluluklarını yansıtan yönetmelik gereği hekimin görev yapacağı alanında aralarında bulunduğu ayrıntılı bir tarif yapılmıştır. Sözgelimi iş yeri hekiminin çalışma alanının en az 8 metrekare olması, hekimin ihtiyaç duyacağı ekipman(hekime yardımcı olacak hemşire veya sağlık görevlisi ile teknolojik aletler) ve daha birçok kriter bu yönetmelikte kendisine yer bulmuştur. Fakat bu yönetmeliğin esasına bakıldığında öncelikli olarak işverenin yükümlülüklerinden bahsedildiği görülüyor. Dolayısıyla tüm bu şartları sağlaması gereken işverenin yasaya uygun şekilde bir sistematik izlemesi gerekmektedir. Elbette şu ana kadar bahsetmiş olduğumuz kriterler iş yerinde sabit olarak görev yapan işyeri hekimi için bir tariflendirmedir. Ancak bunun yerine işyerinin tehlike sınıflandırması dikkate alınarak kuruluşumuz tarafından sizlere işyeri hekimi tahsis edebiliyoruz. Dolayısıyla bizlerle irtibat kurmanız durumunda kanunun öngördüğü periyotlarda işyeri hekimi firmanıza veya fabrikanıza gelerek gerekli muayene ve diğer işlemleri yapabilmektedir.

İş Yeri Hekimi Sağlık Kontrolleri Dışında Eğitimlerde Verebiliyor

Aslında işyeri hekimi periyodik muayene ve sağlık kontrolleri dışında birçok görevler üstlenmektedir. Söz gelimi mesleki hastalıklardan korunma veya olası iş kazalarında ortaya çıkan yaralanmalarda nasıl bir yol izlenmesi gerektiği gibi konularda çalışanlara yönelik eğitimler yine bu görev ve yetkiler arasındadır. Bunun dışında işyeri hekimi iş sağlığı açısından gözetim ve denetimler yaparak tespit ettiği olumsuzlukları işletme sahibine bildirir. Yasal bakımdan ilgili devlet kuruluşlarına raporlama ve onaylı deftere bunların işlenmesi gibi daha birçok sorumlulukları olan iş yeri hekimini, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı” tarafından yetkilendirilmiş kuruluşumuzdan talep edebilirsiniz. Lütfen konu ile ilgili olarak sormak istediklerinizi bizlere bildiriniz. Telefonlarımız sizlerden gelecek çağrıları cevaplamak üzere her zaman açık bulundurulmaktadır.

 

#işyerihekimi #işyerihekiminedir #işyerihekimineyapar #işyerihekimineişeyarar #işyerihekimigörevleri