İş Yeri Hekimi Firmalar Açısından Neden Önemlidir?

İş Yeri Hekimi Firmalar Açısından Neden Önemlidir?

Ticari yaşamın hangi noktasında olursanız olun bir firma için iş sağlığı ve güvenliği her şeyin önünde geliyor. Yasal bakımdan işyeri hekimi uygulamasının zorunlu olmasının dışında başta tüketici olmak üzere kendi çalışanları nezdinde yaptığı işe gösterdiği titizliği ifade eden bu uygulama firmanın ciddiyetinin anlaşılmasını sağlıyor. Etik açıdan bakıldığında kendi çalışanları üzerinden tüketicinin de korunduğu böyle bir sistemi uygulayarak hassasiyetle takip eden firmanın güvenilir bir kuruluş olma özelliği sergilediği asla unutulmamalıdır.

OSGB Yönetmeliği 2013 Yılından Bu Yana Yürürlükte

Bunun yanı sıra 20.07.2013 Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelik OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) çerçevesinde önemli sorumluluklar yüklenen yaptığı işle ilgili olarak bireysel veya kurumsal nitelikteki firmalar başta çalışanları olmak üzere işyeri sağlığını korumak ile mükelleftir. Özellikle mesleki hastalıklar göz önüne alındığında ortaya çıkabilecek olumsuz bir tablonun önceden tedbirler alınarak engellenmesi ilk etapta işyeri hekiminin bir bakıma koruyucu hekimlik görevleri yürütmesi anlamını taşıyor. 

İşyeri Hekimi Eğitimleri Çerçevesinde Bilinçli Çalışan

Hedefleniyor

Kaza ve mesleki hastalık tehlikesi bulunan işletmelerde, işyeri hekiminin düzenli olarak yaptığı kontroller dışında özellikle çalışanların bilinçlendirilmesine yönelik vermiş olduğu eğitimler son derece hayati önem taşıyor. Bu noktada işyeri hekiminin firma açısından sağladığı avantajlara kısaca göz atmak gerekirse;

  • Çalışanların periyodik muayeneleri
  • Çalışanlara sağlık konusunda verilen eğitimler ve seminerler
  • İşyeri sağlığının denetlenmesi ve gözetimi (hijyen, temizlik, bulaşıcı hastalık tehlikesi)
  • Söz konusu işyerinde risk değerlendirmesi
  • Firmanın sağlık bakımından ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetleri
  • Elde ettiği verileri yasal kurum ve kuruluşlarla paylaşması 

Şeklinde özetleyebiliriz.

İş Yeri Hekimi Firmaların Yasal Sorumluluklarına Verdiği Önemi Gösteriyor

Dikkatli bir gözle incelendiğinde belirttiğimiz tüm bu hayati uygulamaların her birinin ne kadar önemli olduğu ve iş yeri hekimi firmalar açısından neden önemlidir? Sorusunu gayet iyi açıkladığı görülecektir. Sözgelimi kan veya solunum yoluyla geçen birçok ciddi hastalığın var olduğu günümüz şartlarında yasal zorunluluk bulunduğu halde işyeri hekimliği hizmeti almayan kuruluşların ölüm ya da sakat kalma gibi telafi edilemeyecek bir durum karşısında maddi ve manevi tazminatların altından kalkmaları hukuken mümkün değildir. Bu noktada firmaların yasal olarak yetki tanımlanan OSGB firmaları tarafından profesyonel düzeyde sağlanan bu hizmetleri almalarında büyük yarar bulunuyor. Ayrıca İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) yönetmeliklerine göre hareket eden OSGB kuruluşlarının sağlamış olduğu iş yeri hekimi tahsis edilmesi durumunda kanunla belirlenen; 

  • Çok tehlikeli sınıfta aylık çalışan kişi başına en az 15 dakika
  • Tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde en az 10 dakika
  • Az tehlikeli kategoride yer alan firmalarda en az 5 dakikalık

Sürelerle hizmet verme zorunluluğu bulunan işyeri hekimleri her ay yaptıkları periyodik ziyaretler, işe giriş / periyodik muayeneler ve söz konusu görevlerin bir kısmında firmaya bir kısmında ise yetkili makamlara karşı sorumlu olduğu unutulmamalıdır. Sağlıklı çalışan, sağlıklı bir toplumun en büyük güvencesidir.

#işyerihekimi #işsağlığıhizmetleri #osgbfirmaları #osgbhizmetleri #apakosgb #izmirosgb