İş Sağlığı ve İş Güvenliği Nedir?

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Nedir?

İş sağlığı ve iş güvenliği ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi ile standart hale getirilmiş ve çalışanların ve iş yerinin kaza ve risklere karşı tedbirli olmasını, mümkünse bu risklerin ortadan kaldırılmasını amaçlayan yönetmeliktir. Uygulanması durumunda ödül uygulanmaması durumunda ne yazık ki sonucu ağır cezalar olan bedellere neden olabilmektedir. 

İş yerlerinde yaşanan üretim yoğunluğu ya da yetersiz personel sayıları nedeni ile zaman zaman İş güvenliği süreçlerinde uygulanması gereken adımlar üretime paralel olarak atılamamaktadır. Bu nedenle iş yerlerinin farkında olmadan mevzuata aykırı hareket etmesi sonucu oluşabiliyor. 

İSG Mevzuatı İçin Yapılanma ve Planlamanın Önemi

Yapılan küçük değişiklikler ve ayrılan kısa süreler ile iş yerlerinin İş güvenliği ve sağlığı mevzuatlarına uygun bir hale gelmesi mümkün oluyor. Bu nedenle iş yerlerinde iş ve çevre güvenliği eğitimi başta olmak üzere enerji verimliliği, çevre temizliği, geri dönüşüm ve atık yönetimi gibi alanlarda düzenlemeler sağlanabiliyor.

Bunun için öncelikli olarak iş yerinde bu alanlarda denetleme ve düzenleme sağlayacak olan personellerin bu konuda eğitilmesi gerekiyor. Fakat personellerin verecekleri eğitime başlamadan önce İş güvenliği ve sağlığı süreçlerini dikkatlice incelemesi ve mevzuata uygun eğitimler sunması gerekiyor. 

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Danışmanlığının Önemi Nedir?

İş sağlığı ve iş güvenliği alanında danışmanlık hizmeti sunan firmamız, öncelikli olarak eğitim verecek olan personellerin her yıl düzenlenen ve iyileştirilmeye gidilen yasal mevzuatlar hakkında bilgi almasını ve bilinçlenmesini sağlıyor. Sunmuş olduğumuz danışmanlık hizmetleri kapsamında iş yerlerinin en önemli sorunları arasında yer alan süreçlerin doğru yönetilebilmesi için yasal mevzuatların anlaşılır bir dil ile personelinize aktarılması mümkün oluyor. 

İş yerlerininin birbirinden farklı koşullara sahip olması, doğru orantılı olarak çalışma düzenlerinin de farklılık göstermesini mümkün kılıyor. Bu nedenle iş sağlığı ve iş güvenliği alanında uygulaması gereken mevzuatın da farklılık göstereceği düşünüldüğünde kurum olarak yerinde incelemeler yaparak danışmanlık hizmetinin kapsayacağı alanları belirlememiz firmanız için hem uzman görüşümüz ile hızlanmasını sağlarken hem de gereksiz zaman kaybını önlemektedir. 


#işSağlığıveİşGüvenliğiNedir? #osgb #işGüvenliğiUzmanı #ApakOsgb #işGüvenliğiEğitimi #işGüvenliği #apakOsgb #izmirApakOsgb