İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

6331 sayılı yasa gereği işyerlerinde personel çalıştıran işletmelerde yılda bir (periyodik olarak) İş Güvenliği konularında eğitim verilmesi ve bunun belgelendirilmesi yasal zorunluluktur.

Bu amaçla, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirilmesi, onların karşı karşıya bulundukları tehlike ve risklerin belirlenmesi ve alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlaması, eğitimlerin düzenlenmesi, çalışanların bu programlara katılmasının sağlanması ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin edilmesi işverenin yükümlülükleri arasındadır.
İzmir Osgb firmaları arasında olan Apak Osgb, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinde profesyonel ekibi ile hizmet vermektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerimiz;
.Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri    
.Ergonomi Eğitimi
.İlk Yardım Eğitimi
.İşyerine Yönelik Eğitimler
.Acil Durum Eğitimleri

Hafta içi her gün 09:00 18:00 saatleri arasında osgb hizmetlerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz.

Telefon numaramız: 
0 (232) 448 40 40
www.apakosgb.com

DİĞER OSGB HİZMETLERİMİZ;
.OSGB
.İş Güvenliği Hizmetleri
.İş Sağlığı Hizmetleri
.Okul Sağlığı Hizmetleri
.Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlanması
.İş Güvenliği Danışmanlık Hizmeti
.Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı
.Mobil Sağlık Hizmetleri

#apakosgb #apak #osgbfirmaları #izmirosgbfirmaları #osgbuzmanı #osgb #osgbhizmetlerimiz #çsgb #acildurumeğitimi #acildurumplanı #okulsağlığıhizmetleri #işsağlığıeğitimleri #ilkyardımeğitimi #işyerineyönelikeğitimler #izmirişgüvenliği #mobilsağlık #tmgd #işsağlığı #işsağlığıvegüvenliğisertifikası #işgüvenliği #işsağlığıvegüvenliği #işyerihekimi #işyerihekimihizmeti #işyeridoktoru #çalışansağlığı #sağlıklıişletmeler #işkanunu #riskdeğerlendirmesi