İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Nedir?

Hangi sektör olursa olsun işçi çalıştıran her firma iş sağlığı ve güvenliği eğitimi hakkında mutlaka bilgi sahibi olmalıdır. Çünkü işletmenin üstlendiği misyonu devam ettirebilmesi ve gelecekteki vizyonunu sağlam temeller üzerine oturtabilmesi buna bağlıdır. Her şeyden önce yasal bakımdan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından denetlenen İş sağlığı ve güvenliği standartları (İSG) ticari ettiğin oluşturulmasında önemli bir aşamadır. Dolayısıyla emek= kazanç ilkelerinde çalışan sağlığının korunması esası teşkil ediyor diyebiliriz. Sonuçta işletme belli bir kar oranı ile hareket ederken çalışanlarının sağlığını korumak ve her türlü kaza riskinin ortadan kaldırılmakla mükelleftir.

İş Güvenliği Eğitimi Ciddi Bir Disiplindir

Üretimden tüketime uzanan zincirde çalışanların büyük tehlikelerle karşı karşıya kaldıkları herkes tarafından bilinen bir gerçekliktir. Bu gerçekten yola çıkarak iş güvenliği eğitiminin işletmeler açısından ciddi bir disiplin gerektirdiği gayet açıktır. Peki, iş güvenliği eğitimi kim ya da kimler tarafından verilen bir eğitim türü biraz da bu konuyu değinelim. 2013 yılında resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarının belirlendiği yönetmelik gereği iş kazaları ve meslek hastalıklarından doğacak muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Bu bağlamda “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı” tarafından iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermeye yetkilendirilmiş kuruluşlar yasal çerçevede tanımlanmıştır.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) Bu Eğitimi Vermeye Yetkilidir

İşletmenin tehlike sınıflandırmasına göre çalışanlara verilecek olan eğitim süreleri her işletmede değişiklikler gösteriyor. Çalışanın İşe başlangıcında ve yasal mevzuatta geçen periyotlarda alınması gereken iş güvenliği eğitimi, oluşturulacak Ortak sağlık Güvenlik Birimi tarafından verilebilmektedir. Bu çerçevede:

  • Az tehlikeli işyerleri 8 saat
  • Tehlikeli işyerleri 12 saat
  • Çok tehlikeli işyerleri en az 16 saat

İş güvenliği eğitimi almak zorundadırlar. Yine tehlike sınıflandırması göz önüne alınarak belirlenen prensipler çerçevesinde;

  • Çok tehlikeli işyerlerinde yılda 1 kez
  • Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde 2 yılda en az 1 kez
  • Az tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde 3 yılda en az 1 defa

Bu eğitim tekrarlanmaktadır. Çalışma Bakanlığı tarafından onaylanmış iş güvenliği uzmanı sertifikasına sahip kişiler tarafından verilen bu eğitim, işletmeler açısından olmazsa olmazların başında geliyor. Kazasız ve hastalıksız üretimler dileğiyle, esen kalınız.

#issaglıgıveguvenligiegitimi #calismavesosyalguvenlikbakanligi #isguvenligiegitimi #ortaksaglikguvenlikbirimi #osgbizmir #osgbfirmalari #osgb #apak #apakosgb