İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi

İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi

Bilindiği gibi iş sağlığı ve güvenliği kapsamında çalışma koşullarının çok daha güvenli hale getirilmesini hedefleyen iş sağlığı ve güvenliği bilgi yönetim sistemi artık çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından iş yerlerinde aranılan kriterlere ilave edilmiş durumda. Her şeyden öte 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu çerçevesinde işletmeler tarafından yerine getirilmesi gereken ve bu sorumlulukların yerine getirilmemesi durumunda birtakım cezai yaptırımlar uygulayan yasalar hâlihazırda yürürlükte bulunmaktadır. Dolayısıyla işletmelerin yasanın öngördüğü tüm kuralları titizlikle uygulaması her açıdan faydalı olacaktır. Bugüne kadar görülen aksaklıklar ve çeşitli nedenlerle oldukça güç şartlarda sürdürülmeye çalışan bu kriterlerin tatbik edilmesinde artık bilgi yönetim sisteminden yararlanılacak. Peki,  bu bilgi sistemi neyi amaçlıyor? Kısaca sizleri bu konuda aydınlatalım.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Verilerin Paylaşılmasını Talep Ediyor

İşyeri koşullarında güvenliğin tam olarak sağlanmasını hedefleyen bu sistem devletin yetkili kurumları tarafından işyerlerinin bizzat kontrol altında bulundurulmasını amaçlıyor. Dolayısıyla sistemde meydana gelebilecek bazı aksaklıkların direkt olarak teşhis edilebilmesini sağlayan sistem işletmelere ait bir takım verilerin artık dijital platformda çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı ile paylaşılması anlamına geliyor. Bunun yanı sıra pek çok yararlı özelliğinden bir tanesi de bakanlığın önümüzdeki dönemlerde iş sağlığı ve güvenliği noktasında hareket stratejilerini iş sağlığı ve güvenliği bilgi yönetim sistemi üzerinden gelen bilgiler doğrultusunda daha rahat belirleyebilecek olmasıdır. Bu strateji ile bakanlık yetkilileri ihtiyaç duyulan noktalarda çok daha seri kararlar alınabilecek hale gelmiş olacak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi Özel Yazılımla Takip Edilecek

Bu noktada gerek OSGB(ortak sağlık güvenlik birimi) hizmetleri sunan firmalarına gerekse iş yeri sahiplerine bir takım görevler düştüğünü hemen belirtelim.  Bu görevlerin başında iş sağlığı ve güvenliği bilgi yönetim sisteminin içerisinde bulunduğu özel yazılımların firmalar tarafından tedarik edilmesi geliyor. Bunun anlamı; işveren kendi bünyesinde iş güvenliği uzmanı çalıştırsın veya çalıştırmasın firma tarafından bir talep gelişmesi durumunda bu yazılım sistemini OSGB firmalarından rahatlıkla temin edinebileceğidir. Konunun çok daha açık bir şekilde anlaşılması için birkaç örnek verelim. Sözgelimi firmanın kendi personeli arasında iş güvenliği uzmanı olarak atadığı bir görevli bulunuyor. Her halükarda zaten bu görevlendirilen kişi mecburi olarak özel yazılımı edinmek zorunda kalacak ve bakanlık tarafından talep edilen bilgileri dijital platformda transfer etmek durumunda olacak. Dolayısıyla firmanın tek başına iş güvenliği uzmanı istihdam etmesi özel yazılım ve takip gerektiren bu işlem için yeterli gelmeyecektir. Üstelik sadece yazılımın mevcudiyeti de tek başına bir anlam taşımıyor aynı zamanda bu uzman tarafından bizzat veri akışının yönetilmesi gerektiğinden birde bakanlık sistemi ile entegre edilen sistemi kontrol etmek durumundadır. 

Apak OSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımına Sahiptir

Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür; sistemin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için firma mevcut özel sistemi dışarıdan yarı zamanlı olarak da alabilir. Fakat böyle bir hizmeti aldığını kabul edersek; bu defa hizmeti sunabilmek için ikinci hizmet firmasının aynı yazılıma satın alması gerekecektir. Üstelik böyle bir yöntem tercih edildiğinde birçok aksaklığa ve gereksiz iletişim zamanı harcanmasına neden olacaktır. Bu çerçevede hangi yöntem uygulanırsa uygulansın daha önce anlaşma sağladığımız firmalara APAK OSGB olarak bizler bu hizmeti ücretsiz bir şekilde sunuyoruz. Bu nedenle sistem üzerinden işlerin takibi ile sorumlu firma olarak müşteri firmamıza zaten bu hizmeti otomatik ve ücretsiz bir şekilde sağlamış oluyoruz. Apak OSGB olarak bakanlığın talep ettiği özel yazılımı ilerleyen döneme hazırlık olarak şimdiden edinmiş bulunuyoruz ve çalıştığımız saygı değer müşterilerimizin kullanımına açtık. 

APAK OSGB Baştan Sona İş Güvenliğinde Uzman Hizmetler Sunuyor

Firma olarak bu veri akışını sağlayacak yazılımı edinerek daha farklı birçok yönden doğrudan işletmelerle, Ortak Sağlık Güvenlik birimleri ve Çalışma Bakanlığı'nın kurduğumu yönetim sistemi arasında baştan sona tüm algoritmaları size sağlayacak uzman desteği sunmaktan onur duyarız. Bu noktada çok önemli bir hatırlatma daha yapalım. İşletmelerin bu sistemi kendi sorumluluklarına almaları durumunda sürekli takip gerektireceğinden ve güncelleme ihtiyacı duyulacağından sistemde yaşanacak zamanında bilgi aktarmamak veya eksik bilgi paylaşımı gibi nedenlerden işletmenin cezalandırılabileceğidir.  Dolayısıyla APAK OSGB bünyesinde konunun takibini sağlayacak iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimimiz bu bilgileri online sistemde kaydedeceğinden anında yetkili makamlara veri akışı sağlanır. Bu sistemin büyük bir ihtimalle 15 Haziran itibariyle devreye gireceği düşünüldüğünden firmaların bu yönde tedbir alarak şimdiden hazırlıklarını yapmalarını öneriyoruz. Çünkü sistemde aynı zamanda eğitim ve sağlık kayıtları gibi yine çok hassas bilgilerin derlenmesi bu sistem içerisinde mümkün olduğundan işletmelerin hiçbir efor sarf etmelerine gerek kalmamaktadır. Ayrıca bu sistem sayesinde tamamen dijital platformlar üzerinden ülkemizin tamamında hizmet alması gereken işletmelerden alınan bu verilerin platforma işlendiğinden hem içerik rahatça kontrol edebilecek hem de işletmelerde çalışanların eğitimlerinin zamanında ve belirli kriterlerde alması sağlanacaktır. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi Eğitmenleri de Kontrole Alıyor

İş sağlığı ve güvenliği bilgi yönetim sisteminin bir diğer amacı eğitim veren personelin ve eğitimi alan personelin ayrıntılı şekilde denetlenebiliyor olmasıdır. Tıpkı doktorların düzenlemiş olduğu e reçete sisteminde yer alan e-imza örneğinde olduğu gibi eğitimi veren kişiler bizzat kendilerine ait imza ile bu aktarımları yapacağından ilgili kurumlar direkt olarak muhatap olunan kişiyi belirlemiş olacak. Daha önceki uygulamada sadece eğitime katılanların T.C kimlik numaraları ve imzaları yeterli olurken artık bu sistem dijital platforma aktarılıyor ve eğitimi alan kişinin kurallara uygun bir şekilde kaç saat eğitim aldığına kadar çok sayıda detay belirginlik kazanıyor. Lütfen konu ile ilgili detayları web sayfamızda yer alan telefon numaralarımızdan bizlere aktarmaktan çekinmeyiniz. İşletme açısından hayati öneme sahip bu sistemin tam olarak aktif şekilde başlamadan hazırlıklarının yapılması firmayı ileride doğabilecek olumsuzluklardan uzak tutmak anlamına geliyor. Esen kalın.

#işsağlığıvegüvenliği #işsağlığıvegüvenliğibilgiyönetimsistemi #bilgisistemi #ortaksağlıkgüvenlikbirimi #işgüvenliğiuzmanı #işyerihekimi #osgbhizmetleri #apakosgb