İş Sağlığı Ve Güvenliği

İş Sağlığı Ve Güvenliği

2012 yılında yürürlüğe konan 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu, yapılan bir işle ilgili kısa ve uzun dönemde ortaya çıkabilecek her çeşit sağlık sorununu ortadan kaldırmayı amaçlayan çalışmaları içerir. Amaç meslek hastalıklarını, olası sağlık sorunlarını ve iş kazalarını minimize etmektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İş sağlığı ve güvenliğinin amacı çalışan personelin işe başlarken bulunduğu sağlık durumu ile işi bitirdiğinde sahip olduğu sağlık durumunun aynı kalmasını sağlamaktır. Bunun için alınan tedbirlere, analiz ve çalışmalara iş sağlığı ve güvenliği denilir. Bir işyerinde İş güvenliği ve iş sağlığının tam olarak sağlanabilmesi, risk oluşturabilecek unsurların tehlike analizlerinin yapılması ve ortadan kaldırılması ile mümkündür. İş sağlığı ve güvenliği kanununda konu ile ilgili işçi ve işverenin sorumlulukları ve cezai yaptırımları açık ve net olarak belirtilmiştir.

İSG

İş hayatında oldukça sık duyulan bir tabir olan iş sağlığı ve güvenliği veya kısaca isg;

  • Çalışanların güvenliğini sağlamak
  • Üretim güvenliğini sağlamak ve

İşletme güvenliğini sağlamak için yapılan çalışmaları kapsar. İş sağlığı ve güvenliği denildiğinde asıl amaç çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarıdır. Üretim güvenliğinin sağlanmasındaki amaç ise verimliliğin artmasına yardımcı olacak çalışmaların yapılmasıdır. İşletme güvenliğinin sağlanması için iş kazaları veya sağlıksız çalışma ortamının doğuracağı makine arızaları, yangın, patlama veya makinelerin devre dışı kalması gibi sorunların ortadan kaldırılmasını amaçlayan çalışmalar yapılır. Risk içeren faktörler ortadan kaldırıldığında ise işletme güvenliği sağlanmış olur.

#işSağlığıVeGüvenliği #işGüvenliği #isg #izmirOsgbFirmaları #osgbHizmetleri #apak #apakOsgb