İş Kazası Nedir, Nedenleri Nelerdir?

İş Kazası Nedir, Nedenleri Nelerdir?

Günümüzde iş kazaları eskiye nazaran daha az meydana geliyor olsa da, sonucunda sakatlık ve ölümle sonuçlanan iş kazaları meydana gelmeye devam etmektedir. Bir çalışanın görevi başındayken meydana gelen ve işçinin bedenen ya da ruhen etkilenmesine sebep olan olayların genel tanımına iş kazası denir.

İş Kazalarının Nedenleri

 Birçok sebebe bağlı olarak meydana gelebilen iş kazalarını, sebepleri başlığında incelediğimizde aşağıdaki tablo ile karşılaşırız.
•    Güvensiz Çalışma
•    Güvensiz İş Ortamları

Güvensiz Çalışma: Çalışan personelin o günkü ruh ve beden sağlığıyla alakalıdır. Oluşabilecek bir kazada personelin dikkat seviyesi büyük önem taşır. Personele verilecek işin, o kişiye uygun olmaması durumunda, çalışan kişinin kendine güvensizliği sonucu oluşan iş kazaları da güvensiz çalışma olarak görülür. Sürekli tekrarlayan rutin işlerdeki rehavet duygusu, tam motive olmadan yapılan görevler, güvensiz çalışma ortamı oluştururlar.
 
Güvensiz İş Ortamları: Çalışma yapılan iş yerindeki iş güvenliği mevzuatlarının tam olarak yerine getirilmediği çalışma alanları güvensiz iş ortamıdır. Bakım ve denetim eksikliğinden, kullanılan araç ve gereçlerinin hatalı seçimine kadar bir dizi eksikli veya yanlışlığı içerir. Sağlıksız iş yeri koşulları, kapasitenin üzerinde iş yükü gibi sorunlar nedeniyle iş kazaları meydana gelmektedir.

 

#osgb #osgbfirmaları #apakortaksağlıkgüvenlikbirimi #işkazalarınınnedenleri  #işgüvenliğiuzmanlığı #osgbizmir #işkazasınedir