İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Kanunu

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Kanunu

Üretim ve hizmet sektörlerinin tüketiciye ulaşmaları elbette kolay olmuyor. Bunun için zorlu ve tehlikeli bir süreç gerekiyor. iş güvenliği ve işçi sağlığı kanunu ile belirli bir disiplin altına alınan çalışma yaşamı ve bu zorlu sürecin en azından çalışan açısından tehlikeli bir süreç olmasının önüne geçiyor.   6331 sayılı kanun yani bir başka deyişle iş güvenliği ve işçi sağlığı kanunu da aslında tam olarak bunu hedefliyor. Her yıl dünyada 2,7 milyon insanın ölümüne sebep olan iş kazaları ve mesleki hastalıkların alınacak tedbirlerle büyük oranda engelleyebileceği yapılan araştırmalar neticesinde ortaya çıkmış bir gerçeklik. Ülkemizde ilk olarak 2012 yılında yürürlüğe giren bu yasa çerçevesinde işveren; çalışma koşullarında her türlü riski önceden tespit ederek bunların ortadan kaldırılması ile mükelleftir.

Tehlike Sınıflandırmasına Göre Risk Analizi Yapılmalıdır

Kriterleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen işletmelerin tehlike sınıflandırılması tek işçinin çalıştırıldığı işyerlerinin bile bazı sorumlulukları bulunduğunu gösteriyor. Üstelik içerisinde çalışanların eğitimlerinin de olduğu bu tedbirler kapsamında; Risk analizi, Acil durum eylem planı, yasa kapsamına girmesi durumunda Ortak Sağlık Güvenlik birimi kurulması gibi birçok ayrıntının tamamlanması gerekecektir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından denetlenen tüm bu süreç işyeri açısından da büyük yararlar sağlayan bir uygulama aslında. Çünkü iş yerinde meydana gelebilecek bir olumsuzluğun önlenebilmesi ancak bu yöntemle olabilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası İşvereni İş Gücü Kaybından Koruyor

İş sağlığı ve güvenliği yasası gündeme gelmeden önce 2010 yılı verilerine göre işyerlerinde toplam 62.903 iş kazası ile 533 meslek hastalığı vakası olduğu anlaşılmıştır.  1.454 çalışanın yaşamını yitirdiğini bu kazalar ve mesleki hastalıklar nedeniyle aksayan üretim ve hizmet arzı nedeniyle de toplam 1.516.024 iş günü kaybedildiği ortaya çıkmıştır. Lütfen iş güvenliği ve işçi sağlığı kanunun uygulanması noktasında sorularınızı bizlere web sayfamız üzerinden iletiniz. Çünkü işyerinizde meydana gelebilecek olası bir iş kazası ya da mesleki hastalığa bağlı yaşam kayıpları geri döndürülemez trajik bir tablo ile karşı karşıya kalmanıza neden olabilir. Yasanın uygulanmasında işletmenize profesyonel danışmanlık hizmetleri sunan kuruluşumuz ile irtibat kurmanız durumunda sizleri cevaplamaktan büyük mutluluk duyarız. Esen kalınız.           

#işgüvenliğiveişçisağlığıkanunu #işsağlığıvegüvenliğiyasası #apakosgb #izmirosgbfirmaları