İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

Modern yaşam kuralları çalışma hayatına pek çok düzenlemeler getiriyor. Bunlardan biride 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası çerçevesinde iş güvenliği ve işçi sağlığına yönelik geliştirecek önlemler ve işletme tarafından yapılması gerekenleri kapsıyor. Ülkemizde çalışma yaşamını düzenleyen ve halen yürürlükte bulunan yasaların öngördüğü şekilde dizayn edilmesi gereken çalışmalar yine bu yasaya dayanılarak çıkarılan yönetmelikler ile tarif edilmektedir. Yasaya göre işletmelerde;

  • Genel risk analizi
  • İş yeri hekimi
  • İş güvenliği uzmanı
  • Patlamadan korunma dokümanı

Gibi bazı kuralların yerine getirilmesini gerekecektir. Tabi bütün bunlar işçi çalıştıran ve kanunun tarif ettiği tehlikeye sınıflandırmasına giren işletmeler için gerekli olmaktadır. Yine yasaya göre;

  • Tehlikeli
  • Az tehlikeli
  • Çok tehlikeli

Olarak bir sınıflandırmaya tabi tutulan işletmeler iş sağlığı ve güvenliği kapsamında birtakım tedbirleri almak zorundadırlar.

 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Ne Getiriyor?

Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) tarafından tüm dünyada iş kazaları ve işçi sağlığının korunmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde getirilen bir takım temel kriterler ülkemizin de İçerisinde bulunduğu çok sayıda ülkenin uygulanması zorunlu birtakım ilkelerin benimsenmesine neden olmuştur.  Buradan hareketle 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu çıkarılmış ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kanun kapsamında çeşitli yönetmeliklerle desteklenmiştir. Amaç ve kapsam bakımından “işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülükleri” olarak tanımlanan kanun alınacak tüm tedbirlerde birinci derecede sorumluluğu işletmelere bırakmıştır.

#işgüvenliğiveişçisağlığı #6331sayılıişsağlığıvegüvenliğikanunu #işgüvenliğiuzmanlığı #izmirosgbfirmaları #osgbhizmetleri #apakosgb #apak