İş Güvenliği Uzmanlık Sınavında Belge Alma Süreci

İş Güvenliği Uzmanlık Sınavında Belge Alma Süreci

Uzmanlık sınavında başarılı olanlar uzmanlık belgesi talep başvurularını eğitime katıldıkları kuruma yapar. Başvuru dosyasında;

Bakanlığa yazılan dilekçe

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Diploma veya mezuniyet belgesi noter onaylı sureti

Belge ücreti dekontu bulunmalıdır.

 

Eğitime Katılmadan ve Sınava Girmeden Kimler İş Sağlığı Uzmanlık Belgesi Alabilir?

Mühendislik ve mimarlık fakültesi mezunları ve teknik elemanlardan iş sağlığı ve güvenliği programında doktora yapmış olanlar

İş sağlığı ve güvenliği Genel Müdürlüğünde ya da ona bağlı birimlerde en az 10 yıl çalışmış mühendis, mimar, fakülte mezunları ve teknik elemanlar

İş sağlığı ve güvenliği birimlerinde müfettiş yardımcılığı görev süresi dahil olmak üzere en az 10 yıl çalışmış mühendis, mimar ve teknik elemanlar

İş sağlığı ve güvenliği birimlerinde uzman yardımcılığı görev süresi dahil en az 10 yıl çalışmış mühendis, mimar, fakülte mezunları ve teknik elemanlar eğitime katılmadan ve sınava girmeden A sınıfı uzmanlık belgesi alabilir.

#işSağlığı #işSağlığıVeGüvenliği #işGüvenliğiUzmanı # osgbFirmaları #osgbİzmir #osgbHizmetleri #apak #ApakOsgb