İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur

İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur

İşyeri koşullarında meydana gelen kazaları önlemek amacıyla geliştirilen İSG (İş sağlığı ve güvenliği) standartları kapsamında çalışanların korunmasına amaçlayan iş güvenliği uzmanı nasıl olunur? İşletmelerde hangi görevleri yaparlar ve Hangi vasıfları taşımalıdır? gibi konularda merak ettiklerinizi bulabileceğiniz yazımızı konuyla ilgilenenlerin dikkatlice okumalarını tavsiye ediyoruz. Öncelikle bilinmesi gereken iş güvenliği uzmanı adaylarının ÇSGB (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) tarafından ortaya konulmuş kriterleri taşıyan, üniversitelerin Mimar, Teknik eleman veya Mühendis gibi alanlarında eğitimlerini tamamlamış kişiler arasından sınavla seçildiğidir. Dolayısıyla bakanlık tarafından açılan sınavı kazanmak iş güvenliği uzmanı olabilmenin ilk basamağını oluşturuyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Nasıl Bir Yöntem Benimsiyor?

Tabii bakanlığın açmış olduğu sınavda 100 üzerinden en az 70 puan alınması ve sınavın kazanılması yeterli gelmiyor. Çünkü adayların sınavı kazandıktan sonra 220 saatten az olmamak kaydıyla bir eğitim almaları gerekecektir. Dilerseniz bu noktada iş sağlığı ve güvenliği kanunu hakkında kısaca bazı detayları sizinle paylaşalım, daha sonra diğer ayrıntılara geçelim. 6331 sayılı kanunla belirlenmiş İş güvenliği yasası çalışanlar ile aynı ortamı paylaşan işverenlerin mevcut çalışma koşullarında iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik şartların iyileştirilmesini hedefliyor. Bu çerçevede geliştirilecek iyileştirmeler ve önlemlerin alınabilmesini sağlayan kişilerin yetki ve sorumlulukları düzenleyen kanun, az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflandırmalarına tabi işletmelerin iş güvenliği uzmanı istihdam etmelerini zorunlu kılıyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Olabilmek İçin 220 Saatlik Eğitim Gerekiyor

İş sağlığı ve güvenliği kanunu uyarınca belirlenen kriterler çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sınavını kazandıktan sonra, 40 saati uygulama ve 180 saati teorik olmak üzere toplam 220 saate tamamlanan bir eğitim gerekiyor. Bu eğitimin ardından artık iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak görev almaya hak kazanıyorsunuz. İş güvenliği uzmanı olarak yine kanun ve yönetmelikler uyarınca işletmelerde;

  • Çalışma ortamında tespit ve gözetim
  • Risk değerlendirmesi
  • Danışmanlık ve Rehberlik hizmetleri
  • Eğitim
  • Bilgilendirme
  • Gerekli kayıtların tutulması
  • İşletme yetkilileri ile işbirliği yaparak işletme sorumluluklarını yerine getirilmesi

Gibi konularda iş güvenliği uzmanına görev ve sorumluluklar yüklenmektedir. Esenlikler diliyoruz.

 

 #osgbuzmanı #osgb #osgbhizmetlerimiz #çsgb #işsağlığıhizmetleri  #izmirişgüvenliği#işsağlığı #işsağlığıvegüvenliği  #işsağlığıvegüvenliğikanunu #işgüvenliğiuzmanınasılolunur #isg #izmirosgbfirmaları #osgbfirmaları  #apak  #apakosgb