İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

Bir işletmenin iş güvenliği mevzuatına uygunluğunu kontrol ederek tespit ettiği uygunsuzlukları ilgili birimlere bildirip ortadan kaldırılmasını sağlayan kişiler iş güvenliği uzmanlarıdır. A, B ve C sınıfı isg uzmanları olarak firmaların tehlike sınıfına göre hizmet sunar. A sınıfı bir isg uzmanı az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli bir işletmede görev yapabilirken, B sınıfı bir uzman az tehlikeli ve tehlikeli, C sınıfı bir uzmansa sadece az tehlikeli bir işletmede çalışabilir. Osgb yönetmeliğinde iş yerlerinin bulundurmak zorunda olduğu isg uzmanı ve iş yeri hekimi ile ilgili yükümlülükler belirtilmiştir. Bu yükümlülükler:

  • İşverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
  • İşverenin isg ne katılım sağlama ve bilgilendirme yükümlülüğü
  • İşverenin isg ile ilgili sağlık ve güvenlik kayıtları ve onaylı deftere ilişkin yükümlülükleri
  • Çalışanların isg ile ilgili hak ve yükümlülükleri
  • İsg eğitiminin çalışanlara ücretsiz verilmesidir.

Osgb Hizmetleri

Ortak sağlık ve güvenlik birimi hizmetleri ya da kısaca osgb hizmetleri;

A, B ve C sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanının görevlendirilmesi,

İşyeri hekiminin görevlendirilmesi,

Sağlık memuru ve personelinin görevlendirilmesi ve

Şantiye ve fabrikalarda iş güvenliği ekipmanlarının oluşturulması hizmetlerini kapsar. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre bir işveren iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunumunu kendisi yapabilir, osgb’den hizmet alabilir veya işveren vekili ya da işverenin kendisi yapabilir.

İsg Kanununa Göre İşverenin Yükümlülükleri

İsg kanununa göre işverenin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülükleri; başta mesleki risklerin önlenmesi olmak üzere, isg ile ilgili alınan tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığını izlemek, denetlemek ve uygunsuzlukları gidermek, risk değerlendirmesi yapmak, çalışanlarına işe uygunluğunu göz önüne alarak görev vermek, hayati risk taşıyan tehlikeli alanlara işçinin girmemesi için gerekli önlemleri almaktır.

Dışarıdan isg uzmanı desteği almak işverenin yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. İşçinin yükümlülükleri de işverenin sorumluluklarına etki etmez. İsg maliyetlerini işveren işçiye yansıtamaz. İş yerleri az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak 3 grupta incelenmektedir. Her bir gruba göre işverenin sorumlulukları da önem derecesine göre değişir.

#OsgbHizmetleri #Osgb #İşGüvenliğiUzmanı #İşGüvenliği #OsgbİzmirFirmaları #Apak #ApakOsgb