İş Güvenliği Hizmetinde Danışmanlık Hizmetinin Önemi Nedir?

Çalışma sırasında oluşabilecek tehlike ve zararlardan korunmak amacıyla yapılan çalışmalara iş güvenliği hizmeti denilmektedir. İş güvenliği hizmeti altında çalışanların sağlığını korumak, üretimin devamlılığını sağlarken oluşabilecek zararları önlemek, işletmenin ve çevrenin güvenliğini korumak yer almaktadır. Ayrıca iş güvenliği hizmetinde iş yerinin sorumlu olduğu kadar çalışanların sorumluluk ve ilkeleri de önemlidir. Bu konuda çalışanlara verilen istek, şart ve görevlerin sorunsuz yerine getirilmesi iş güvenliği sürecinin işleyişini kolaylaştıracaktır. 
İş güvenliği hizmetinde üretimler hassasiyet ile takip edilmeli, gerekli durumlarda ikinci plan işleme geçirilmeli ve belli aralıklarla danışmanlık hizmeti de sağlanmalıdır. Danışmanlık hizmetinin sağlanması sorunları krize çevirmeden fırsata döndürmekte oldukça etkili yöntemlerin başında yer almaktadır. Fakat bu danışmanlık hizmeti mutlaka alanında profesyonel olan bireyler aracılığıyla destek alınarak sağlanmalıdır. Aksi takdirde sorunlar daha büyük bir hal alabilmektedir.

Danışmanlık Hizmetinin Başlıca Konuları

Kurum, kuruluş ve şirketler çalışanlara yönelik gerekli görev dağılımını sağlamasının yanı sıra bu etkenlerin önüne geçmek ve ortadan kaldırmak adına danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu danışmanlık hizmetinin sunmuş olduğu başlıca konular ise;

•    Acil durum ve eylem planlamalarının sağlanması,
•    İş sağlığı ve güvenliğine dair yasal sorumlulukların belirtilmesi,
•    Risk ve tehlikelerin değerlendirilmesi,
•    Sağlık ve güvenlik işaretleri,
•    İş güvenliği eğitimlerinin gerçekleştirilmesi,
•    Sağlık taramalarının yapılması,
•    İlkyardım ve yangın eğitimlerinin sağlanması,
•    Basınçlı kaplar, kompresörler, kazanlar ve kaldırma araçlarının teknik kontrollerinin sağlanması,
•    İş yerinin iç yönetmeliğinin hazırlanması,
•    Patlayıcı maddelerin kullanımında alınması gereken önlemlerin belirlenmesi
•    Kişisel koruyucu malzemelerin belirlenmesi ve tedarik edilmesi,
•    Kimyasal madde kullanımında dikkat edilmesi gerekenlerin belirlenmesi,
•    Tehlikeli bölgelerin planlanması,
•    Çevre ve iç ortam ölçümlemelerin sağlanması,
•    İş sağlığı ve güvenliğine dair bilgi içerikli el kitapçıklarının hazırlanmasıdır.

İş Güvenliği Hizmetinde Danışmanlık Hizmetinin Önemi Nedir?

Kurum, kuruluş ya da şirketlerde iş güvenliğini sağlamak için öncelikle gerekli karar ve tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu tedbir ve kararlar yeri geldiğinde pusula işlevi görecek ve çalışanların yanlış karar vermesini ya da yanlış hamle yapmasını önleyecektir. Fakat bu tür durumlarda sadece karar ve tedbirler yetersi gelebilmektedir. Bu hususta danışmanlık hizmetinin sağlanması ile sorunlar ve hatalar minimuma inmektedir. Bu danışmanlık hizmetini verecek olan kişinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından onaylı bir belgesinin olması gerekmektedir. Bu belgeye sahip kişiler alanında uzman oldukları için gerekli durumları saptayıp o doğrultuda hizmet sunmaktadır. Uzmanların vermiş olduğu belli başlı hizmetler ise;

•    Rehberlik ve danışmanlık hizmeti: Burada uzman, işverenlere tavsiyede bulunarak yapılan ve yapılması planlanan işlerin sağlanmasında gerekli tedbirler üzerine görüşmektedir.
•    Risk değerlendirmesi: Oluşmuş ve oluşabilecek sorunlara karşı değerlendirmeler sağlanarak gerekli çalışmaların başlatılması sağlanmaktadır.
•    Çalışma ortamının gözetimi: Çalışma ortamı incelenerek eksikler belirlenmekte ve giderilmektedir. Gerekli planlamalar sağlanmakta, acil durum anında yapılması gerekenler aktarılmaktadır.
•    İlgili birimler ile iş birliğinin sağlanması: Kaza ve hastalık gibi durumlarda her an ilgili hekimler ile iş birliği içerisinde olunmaktadır. Bu iş birliği de periyodik aralıklar sürekli sağlanmaktadır.
•    Eğitim, bilgilendirme ile kayıt: burada da iş güvenliği ve hizmeti alanında eğitim planlamak, uygulamak, yıllık rapor hazırlamak ve değerlendirmeye sunmak yer almaktadır.

Bu danışmanlık hizmetlerinin sağlanması durumunda çalışanların danışmanlık hizmetiyle motivasyon kazanması sağlanarak işlerinde gereken hassasiyeti göstermeleri gerçekleştirilmektedir. Bu hassasiyet doğrultusunda oluşabilecek iş kazalarının önüne bir nebze de olsa geçilmektedir. İş güvenliği hizmetinde uygulanan planlar tamamen yasal yükümlülükler doğrultusunda sağlanmaktadır. Danışmanlık hizmetlerinin tam anlamıyla yerine getirilmesi durumunda güvenli bir iş ortamı oluşturulmaktadır.

#işgüvenliğihizmeti #danışmanlıkhizmeti #işkazaları #işgüvenliği #çalışanlarınsorumlulukları #osgbhizmetleri #osgbfirması #apakosgb