İş Başı Eğitimi Nedir?

İş Başı Eğitimi Nedir?

İş başı eğitimi, diğer bir adı ile oryantasyon, özellikle sanayi kuruluşlarında yaşanan iş kazalarının azaltılması ve ortadan kaldırılabilmesi amacı ile dünya genelinde uygulanan ve sonuçları son  derece başarılı olan eğitim programlarıdır.

Bu programlar doğrultusunda üretimi ya da çalışma hayatı devam eden mevcut iş yerine yeni katılan personelin iş yerinin çalışma prensipleri çalışma hayatı konusunda bilgilenmesi hedeflenirken iş yerine ve üretime çok daha kısa sürede adapte olması mümkün olmaktadır.

Ülkemiz de bulunan Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik de çizilen çerçeve doğrultusunda söz konusu programın uygulanması gerekmektedir. Yönetmelikte yapılan değişiklik ile birlikte artık sadece yeni iş başı yapanlar değil, tesis içinde çalışma alanı değişen personellerin de yeni çalışma alanı hakkında eğitime tabi tutulmaları gerekmektedir.

Eğitimler kapsamında çalışılan alanın tehlikleri ve çalışma koşulları çalışana bildirilerek olması muhtemel kazalar önlenmekte, riskler minimuma indirilmektedir.

İş Başı Eğitimi Kimler Tarafından Verilebilir?

Yapılan yönetmelik değişikliği ile söz konusu eğitimlerin kısa vaadede söz konusu alanda çalışan tecrübeli diğer çalışanlar tarafından verilmesinin önü açılmış olsa da, Eğitim uzmanları tarafından verilecek asıl eğitim süreci gerçekleşene kadar durum geçici bir önlem olarak görülmelidir.

Söz konusu eğitim faaliyeti minimum 2 saat süren detayların içinde yer aldığı bir program şeklinde sunulmalıdır. Eğitimin temel amacı yeni çalışanın çalışacağı yeni bölge de risklere karşı ön hazırlıklı olması ve farkındalıklara sahip olarak işe başlamasını mümkün kılmaktır.

İş Başı Eğitimleri Hakkında Danışmanlık Hizmetleri

İş başı eğitimlerini iş yerinin mevcut personellerinin vereceği durum söz konusu olduğunda bölge de risk analizlerinin detaylı bir şekilde yapılması ve bölgenin risklerinin uzmanlar ile değerlendirilerek tespit edilmesi gerekmektedir. Bu sayede sunulacak eğitimin konusu ve içeriği gerçekten yeni başlayan ve bölüm değiştiren personel için faydalı bir hal alacaktır.

Bu nokta da Apak OSGB olarak sunduğumuz danışmanlık hizmeti ile iş yerinizde ki risklerin tespit edilmesi ve eğitimin içeriğinin belirlenmesi mümkün olmaktadır. Kurumumuz ile iletişim geçerek danışmanlık hizmeti talep ettiğiniz alanlar için ön görüşme sağlayabilirsiniz.

#işSağlığıveGüvenliği #işBaşıEğitimleri #riskAnalizleri #işBaşıEğitimiNedir #işBaşıEğitimiNeİşeYarar #işBaşıEğitimininAmacı